Geopolityka

Andrzej Piskozub: Polskie dziedzictwo w Prusach

prof. dr hab. Andrzej Piskozub Opracowanie niniejsze zajmuje się regionem historycznym, którego częściami składowymi są między innymi Warmia oraz Mazury; obszarem, który wszedł do historii powszechnej pod nazwą Prus i z nią właśnie powinien być […]

Geopolityka

Andrzej Piskozub: Świat i Europa XXI wieku

prof. dr hab. Andrzej Piskozub Niewiele lat upłynęło od owej sylwestrowej nocy, podczas której nastąpiła nie tylko zmiana wieku XX na XXI ale i drugiego millenium nowej ery na trzecie. Ile czasu upłynęło, zanim w […]

Geopolityka

Andrzej Piskozub: Saga rodu Piskozubów

prof. dr hab. Andrzej Piskozub Odczuwamy szczególny sentyment do kraju naszych lat dziecinnych, do miejsca, w którym przyszliśmy na świat i w którym spędziliśmy najmłodsze lata. Kiedy później trzeba się było z tym miejscem pożegnać […]

Geopolityka

Andrzej Piskozub: Obraz międzywojennej Rzeczypospolitej w recenzjach teatralnych epoki

prof. dr hab. Andrzej Piskozub Dzieje międzywojennej Rzeczypospolitej zamykają się w 250 miesiącach, pomiędzy listopadem 1918 i wrześniem 1939 roku Punktem zwrotnym jej dziejów był zamach majowy Piłsudskiego z 1926 roku. Odpowiednio do tego, inne motywy […]

Europa

Andrzej Piskozub: Podzwonne dla Sarmackiej Rzeczypospolitej

prof. dr hab. Andrzej Piskozub Dopiero po 1989 roku zaistniały w naszym kraju warunki do rzetelnego uprawiania historiografii. Od zakończenia drugiej wojny światowej była ona krępowana  wytycznymi propagandy sowieckiego protektora a wcześniej, w okresie międzywojennym, […]

Geopolityka

Andrzej Piskozub: Ferdynanda Ossendowskiego przypadki

prof. dr hab. Andrzej Piskozub Penetrując poniemiecką część zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN natrafiłem na rewelacyjną publikację zatytułowaną Ossendowski und die Wahrheit, drukowaną 90 lat temu w Lipsku przez tamtejsze wydawnictwo F.A.Brockhaus. Autorem jej był  Sven […]

Geografia

Andrzej Piskozub: Krajoznawstwo jako stymulator rozwoju turystyki kwalifikowanej

prof. dr hab. Andrzej Piskozub Artykuł podkreśla niezwykle doniosłą rolę krajoznawstwa, czyli wiedzy o regionach historycznych, dla turystyki kwalifikowanej i jej poziomu. Omawia relacje pomiędzy regionami historycznymi a regionami administracyjnymi, wskazując na negatywne następstwa ignorowania […]

Geopolityka

Andrzej Piskozub: Umbilicus Mundi: Gdańsk Güntera Grassa

[cykl: Septet gdański – odcinek siódmy] prof. dr hab. Andrzej  Piskozub Umbilicus mundi – pępek świata, jego punkt środkowy. O tym, że takim jest dla Güntera Grassa miasto, w którym się w 1927 roku urodził, wątpliwości […]

Europa

Andrzej Piskozub: Gdansk – Danzig – Gdańsk: miasto w Europie

[Cykl: Septet gdański – odcinek szósty] prof. dr hab. Andrzej  Piskozub Kiedy powstał Gdańsk? Jako miasto średniowiecznej Europy, w tym nieznanym roku  XIII wieku, kiedy na mocy zaginionego później dokumentu, Świętopełk Wielki dokonał  lokacji miasta  […]

Geopolityka

Andrzej Piskozub: Gdańsk w epokach międzyrozbiorowych

[Cykl: Septet gdański – odcinek piąty ]. prof. dr hab. Andrzej  Piskozub  Gdańsk, jako casus belli, stał się przedmiotem konfliktów międzypaństwowych, kończących obie epoki międzyrozbiorowe w nowożytnych dziejach Europy – zarówno tej z drugiej połowy […]

Geopolityka

Andrzej Piskozub: Gdańsk miasto nasze

[cykl: Septet gdański – odcinek czwarty] prof. dr hab. Andrzej  Piskozub Gdańsk w powstaniu przeciwko Państwu Zakonnemu oddał się pod opiekę króla polskiego w  1454 roku  a został  utracony po 339 latach, w drugim rozbiorze […]