Geopolityka

Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej

Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej, opracowywana jest przez analityków Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego pod przewodnictwem dra Leszka Sykulskiego. Projekt obejmuje opracowanie profesjonalnej, nowoczesnej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i Doktryny Bezpieczeństwa Informacyjnego. Strategia 4.0 oparta jest na fundamentach […]

Geopolityka

Michał Siudak: Polsko-ukraińska wojna o pamięć

dr Michał Siudak Jedna z najbardziej popularnych definicji terminu „polityka historyczna” mówi, że „to całość działań, które prowadzą podmioty polityczne (przede wszystkim państwowe), które odnoszą się do promowania pewnej wizji historii”[1]. Wizja ta jest z […]