Geopolityka

VII Zjazd Geopolityków Polskich – Kraków, 12-13 grudnia 2015 r.

Wszystkich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową: VII ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH Termin: 12-13 grudnia 2015 r. (sobota-niedziela) Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Audytorium im. Prof. Wincentego Danka, budynek główny, […]

Geopolityka

Przyjmowanie tekstów do kwartalnika „Przegląd Geopolityczny”

Ogłoszenia naukowe Informujemy, iż trwa przyjmowanie tekstów (artykułów naukowych, recenzji, przekładów, sprawozdań itp.), do tomu 13. (3/2015) i do tomu 14. (4/2015) kwartalnika "Przegląd Geopolityczny". Czasopismo jest czołowym w Polsce, regularnie ukazującym się, periodykiem naukowym poświęconym […]

Geopolityka

Call for papers: Przegląd Geopolityczny, vol. 14

Description “Przegląd Geopolityczny” (Geopolitical Review) is the flagship publication of the Częstochowa Institute of Geopolitics (Polish leading NGO in geopolitics). It appears with a frequency of four times per year. “PG” is currently accepting papers for […]

Geopolityka

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w sprawie planów inwestycyjnych w systemy obrony przeciwlotniczej

Kraków, 04.06.2014 r. Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego Prof. dr hab. Paweł SOROKA W związku z potrzebą zajęcia stanowiska w sprawie planów inwestycyjnych w systemy obrony przeciwlotniczej w obliczu nowych zagrożeń, pragniemy jako organizacja współpracująca wyrazić […]

Geopolityka

Nagroda Naukowa im. Oskara Żebrowskiego – laureaci 2014

Nagrody naukowe 25 kwietnia 2014 r. po raz pierwszy w historii przyznano Nagrodę Naukową imienia Oskara Żebrowskiego, ustanowioną przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki i szeroko rozumianych spraw […]

Geopolityka

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2013

Konkurs Książka Geopolityczna Roku 2013 – rozdanie nagród W dniu 25 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim, w ramach inauguracji VI Zjazdu Geopolityków Polskich, odbyło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Książka Geopolityczna Roku 2013. Nagrody […]

Geopolityka

Publikacje po VI Zjeździe Geopolityków Polskich – informacje dla Autorów

Informacje pokonferencyjne Wszyscy uczestnicy VI Zjazdu Geopolityków Polskich z własnym referatem, którzy nie przesłali go do monografii przedkonferencyjnej, mogą dostarczyć ostateczną formę artykułu, przygotowanego do druku wg poniższych zaleceń, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2014 […]

Geopolityka

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Sprawozdanie W dniu 26 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Zebranych przywitał prezes PTG, dr Leszek Sykulski, który przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2012-2014. Następnie […]

Geopolityka

Lista uczestników VI Zjazdu Geopolityków Polskich

Ogólnopolska konferencja naukowa VI ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH Temat przewodni: Studia wschodnie: polityka, energetyka bezpieczeństwo Uniwersytet Rzeszowski, 25-26 kwietnia 2014 r.   Na konferencję zapisanych zostało łącznie 208. uczestników. Wygłoszonych zostanie 68 referatów.   Alfabetyczny wykaz uczestników Lista nie […]

Geopolityka

Wybór delegatów na Walne Zebranie PTG

W dniu 10 kwietnia 2014 r. odbędą się zebrania członków Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego nie zrzeszonych w oddziałach terenowych, na których będą wybierani delegaci na Walne Zebranie Delegatów PTG, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2014 […]

Geopolityka

Program VI Zjazdu Geopolityków Polskich

PROGRAM KONFERENCJI     25 kwietnia (piątek) 10:00 – uroczysta inauguracja konferencji w dużej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego Powitanie przez władze uczelni, władze samorządowe, słowo wstępne od organizatorów, wręczenie nagród w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2013. 11:00-12:30 – debata […]

Geopolityka

Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Na podstawie §27 i §30 statutu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Zarząd PTG zwołuje Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego na dzień: 26 kwietnia 2014 r. (sobota) na godz. 12:00 Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16 c, […]