Nagroda Naukowa im. Oskara Żebrowskiego – laureaci 2014

Nagroda Naukowa im. Oskara Żebrowskiego – laureaci 2014

DSC_0052Nagrody naukowe

25 kwietnia 2014 r. po raz pierwszy w historii przyznano Nagrodę Naukową imienia Oskara Żebrowskiego, ustanowioną przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki i szeroko rozumianych spraw międzynarodowych. Nagrodę wręczono podczas VI Zjazdu Geopolityków Polskich na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Laureatami pierwszej edycji zostali:

Prof. dr hab. Piotr Eberhardt (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

za wybitne osiągnięcia  w badaniach nad historyczną i współczesną myślą geopolityczną.

Kpt. mgr Mariusz Falkowski (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)

za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie nauk o bezpieczeństwie w obszarze roli i znaczenia transportu dla bezpieczeństwa narodowego.

Dr Mateusz Hudzikowski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)

za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad współczesną francuską myślą polityczną.

Dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)

za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie nauk o bezpieczeństwie w obszarze geopolityki, geostrategii, geografii wojskowej, geografii bezpieczeństwa i badań nad potencjałem zagrożeń kryzysowych państw i regionów świata. 

Mgr Dawid Madejski (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Nikoli Tesli w Chorzowie)

za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i popularyzację geopolityki wśród młodzieży szkół średnich, w tym za opracowanie pierwszego w historii Polski programu nauczania geopolityki jako uzupełnienia wiedzy o społeczeństwie i historii.

Prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)

za wybitne osiągnięcia w stosowaniu metod ilościowych w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi.  

Prof. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)

za wybitne osiągnięcia badawcze w obszarze geopolityki, geostrategii, geografii wojskowej geografii bezpieczeństwa i badań nad geopolitycznym znaczeniem współczesnych Chin.  

Prof. dr hab. Witold Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie historii, filozofii i metodologii geografii.

Dr Mateusz Wiliński (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)

za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie studiów niemcoznawczych.

Dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)

za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie nauk o bezpieczeństwie w obszarze bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

***

WSZYSTKIM NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

***

Oskar Żebrowski (ok. 1809-1873) był prekursorem polskiej geopolityki, inżynierem, filozofem, uczestnikiem powstania listopadowego. Więcej informacji o patronie nagrody naukowej PTG

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę