Publikacje po VI Zjeździe Geopolityków Polskich – informacje dla Autorów

Publikacje po VI Zjeździe Geopolityków Polskich – informacje dla Autorów

6ZGP_fot1Informacje pokonferencyjne

Wszyscy uczestnicy VI Zjazdu Geopolityków Polskich z własnym referatem, którzy nie przesłali go do monografii przedkonferencyjnej, mogą dostarczyć ostateczną formę artykułu, przygotowanego do druku wg poniższych zaleceń, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2014 r. (termin mija o północy). Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zjazd@ptg.edu.pl, z dopiskiem: „monografia pokonferencyjna”.

ZALECENIA EDYTORSKIE

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę