Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Na podstawie §27 i §30 statutu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Zarząd PTG zwołuje

Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

na dzień:

26 kwietnia 2014 r. (sobota) na godz. 12:00

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16 c, sala 127.

Wybór delegatów trwa do dnia 10 kwietnia 2014 r. Delegaci są wybierani na zebraniach w poszczególnych oddziałach terenowych. Na każdych pięciu członków oddziału przysługuje jeden mandat. Osoby nie zrzeszone w oddziałach proszone są o kontakt z Zarządem pod adresem elektronicznym: ptg@ptg.edu.pl (z dopiskiem: delegaci); będą organizowane osobne zebrania w poszczególnych województwach.

Prawo wyboru delegatów mają osoby, które wstąpiły do PTG przed 31 stycznia 2014 r. Delegatami mogą być mianowane osoby, które wstąpiły do PTG do 31 grudnia 2014 r. Na salę obrad delegaci będą wpuszczani wyłącznie za okazaniem legitymacji członkowskiej. Lista delegatów będzie sporządzona do 10 kwietnia br.

Porządek Zebrania:

1. Powitanie delegatów przez członków Zarządu.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania, sekretarza oraz ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sprawozdanie z działalności władz w obecnej kadencji.

4. Wybór nowych władz stowarzyszenia.

5. Poddanie pod głosowanie wniosku o zmianę siedziby stowarzyszenia.

6. Podpisanie protokołu i zakończenie zebrania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ptg@ptg.edu.pl (z dopiskiem: Walne).

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Częstochowa, 26 marca 2014 r.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę