Nowe władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

logo_PTG_2_150Sprawozdanie

W dniu 26 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Zebranych przywitał prezes PTG, dr Leszek Sykulski, który przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2012-2014. Następnie wybrano przewodniczącego (dr Leszek Sykulski) i sekretarza zebrania (mgr Katarzyna Maria Walasek) oraz przyjęto jawny charakter głosowania. Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na nowego prezesa zarządu. Zgodnie z tradycją PTG, ustępujący prezes zaproponował swojego następcę, zgłoszono kandydaturę dr. Piotra Lecha Wilczyńskiego. W związku z brakiem innych kandydatur, przystąpiono do głosowania, w którym dr Piotr Lech Wilczyńśki został jednogłośnie wybrany nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Geoopolitycznego.

Po przemówieniu nowego prezesa, w którym zarysował najważniejsze cele i wizję rozwoju PTG, przystąpiono do zgłaszania kandydatur do nowego zarządu oraz głosowania. Nowymi członkami zarządu PTG zostali: dr Piotr Lech Wilczyński (prezes zarządu), prof. dr hab. Witold Wilczyński (wiceprezes ds. naukowych), dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński (wiceprezes ds. wydawniczych), mgr Katarzyna Maria Walasek (sekretarz), mgr Wojciech Łysek (skarbnik) dr Andrzej Zapałowski (członek zarządu), mgr Jarosław Dutka (członek zarządu). Następnie rozpoczęto zgłaszanie kandydatur i głosowanie w wyborach do komisji rewizyjnej. Nowymi członkami komisji zostali: mgr Leszek Trojan (przewodniczący), dr Katarzyna Szara, dr Marcin Halicki.

Na wniosek nowego prezesa PTG, jednogłośnie została podjęta decyzja o przeniesieniu siedziby Towarzystwa do Krakowa. Nowy adres zostanie podany na naszej stronie po zakończeniu procedury rejestracji nowych władz w KRS.

Na zakończenie zebrania, w ramach wolnych wniosków, dr Andrzej Zapałowski zaproponował przyznanie dr. Leszkowi Sykulskiemu, tytułu honorowego prezesa PTG, w uznaniu zasług dla powstania i rozwoju Towarzystwa, co zostało przyjęte poprzez aklamację. Na tym obrady zakończono.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę