Lista uczestników VI Zjazdu Geopolityków Polskich

Lista uczestników VI Zjazdu Geopolityków Polskich

6.ZGP_logo_okragleOgólnopolska konferencja naukowa

VI ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

Temat przewodni:

Studia wschodnie: polityka, energetyka bezpieczeństwo

Uniwersytet Rzeszowski, 25-26 kwietnia 2014 r.

 

Na konferencję zapisanych zostało łącznie

208. uczestników.

Wygłoszonych zostanie 68 referatów.

 

Alfabetyczny wykaz uczestników

Lista nie obejmuje 25. miejsc zarezerwowanych dla reprezentacji władz samorządowych i akredytacji dziennikarskich oraz 80. miejsc zarezerwowanych dla studentów uczelni z Rzeszowa  (szczegółowa lista u dr. Andrzeja Zapałowskiego).

Jeśli ktoś przesłał kartę zgłoszeniową i uiścił opłatę konferencyjną, a nie ma go na poniższej liście, proszony jest o niezwłoczny kontakt z organizatorami pod adresem: zjazd@ptg.edu.pl.

 

L.p.

Prelegent(-ka)

Uczelnia/instytucja

Tytuł referatu /głos w dyskusji

1.       

Kpt. mgr

Jarosław Affek

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Potencjał militarny Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim a możliwości wpływania tego państwa na sytuację geopolityczną w regionie

2.       

 

Dr Martin Angelovič

Prešovská univerzita, Słowacja

Slovak-Ukrainian Part of Schengen Area. History, Security and Qualify of Life

3.       

Dr Grzegorz Baziur

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

„Doktryna ograniczonej suwerenności”, jako „uzasadnienie” geopolitycznej i wojskowej „obrony” sowieckiej strefy wpływów w Europie Środkowej na przykładzie „Praskiej Wiosny” w Czechosłowacji w 1968 r.

4.       

Prof. dr hab.

Andrzej Bobko

Uniwersytet Rzeszowski – Rektor

Powitanie uczestników konferencji; głos w dyskusji

5.       

Pan Michał Karol Charzyński

Zieloni2004.pl

Głos w dyskusji

6.       

Mgr Karolina Izabela Chyla

Uniwersytet Wrocławski

Trójkąt Kaliningradzki jako koncepcja współpracy regionalnej. Charakter  perspektywy i dialogu

7.       

Mgr Krzysztof Drabik

Akademia Obrony Narodowej

Strategiczne wyzwania Polski wobec Ukrainy i Rosji. Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski wobec nowych zagrożeń związanych z sytuacją na Ukrainie.

8.       

Dr Dariusz Drzewiecki

Akademia Obrony Narodowej

Bezpieczeństwo obszarów nadbrzeżnych państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście globalnego ocieplenia klimatu.

9.       

Pan Jan Marcin Duplaga

Głos w dyskusji

10.   

Prof. dr hab.

Piotr Eberhardt

Polska Akademia Nauk

Głos w dyskusji

11.   

Kpt. mgr Mariusz Falkowski

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Głos w dyskusji

12.   

Dr Nadine Fonta

Institut français de géopolitique / Paris 8, Francja

Głos w dyskusji

13.   

Mgr Jarosław Dutka

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach (nauczyciel)

Głos w dyskusji

14.   

Dr Bartosz Gołąbek

Uniwersytet Jagielloński

Runet jako „extra territorium” byłego ZSRR – wokół rosyjskiej cybergeopolityki

15.   

Dr Marcin Halicki

Uniwersytet Rzeszowski

Giełda Papierów Wartościowych w Moskwie jako miejsce lokowania kapitału z perspektywy międzynarodowej dywersyfikacji portfela

16.   

Dr Lech Haydukiewicz

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Przydatność geografii elektoralnej w delimitacji historycznych i geograficznych regionów na przykładzie Ukrainy

17.   

Mgr Wiktor Hebda

Uniwersytet Jagielloński

Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy

18.   

Dr Mateusz Hudzikowski

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Głos w dyskusji

19.   

Dr Valentin Mihailov

Bułgarska Akademia Nauk, Sofia

Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkich mocarstw

20.   

Prof. Robert Ištok

Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja

Geopolitical Position Analysis of Transcarpathia with Emphasis on Period between 1918-1939

21.   

Lic. Krzysztof Jabłoński

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Archetypy cywilizacyjne Rosji

22.   

Mgr inż.

Jan Maksymilian Janiszewski

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Głos w dyskusji

23.   

 

Mgr Beata Jaroszewska

 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Partnerstwo Wschodnie: geneza, przebieg, przyszłość

24.   

Mgr Rafał Jaźwiński

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Polityka historyczna Białorusi. Wspólna historia w białoruskich podręcznikach szkolnych

25.   

Mgr Krzysztof Łukawski

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

Polityka historyczna Białorusi. Wspólna historia w białoruskich podręcznikach szkolnych

26.   

Jakub Kajetan Jezierski

Uniwersytet Jagielloński

Głos w dyskusji

27.   

Mgr Katarzyna Joanna Kaczyńska

Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych

Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska w Europie Wschodniej. Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postsowieckiej na przykładzie Ukrainy?

28.   

Mgr Mateusz Kamionka

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 „European Voluntary Sernice”. Wpływ wolontariatu europejskiego na społeczność lokalną w kraju Partnerstwa Wschodniego- na przykładzie współpracy w mieście Sumy w Ukrainie

29.   

Mgr Jarosław Kardaś

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Państwa Kaukazu Południowego jako obszar rywalizacji rosyjsko – amerykańskiej (płaszczyzna polityczna, energetyczna, militarna)

30.   

Dr Wojciech Kotowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Enklawy w stosunkach międzynarodowych – casus Obwodu Kaliningradzkiego

31.   

Dr Irina Kozárová

Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja

Głos w dyskusji

 

32.   

Pani Aleksandra Kozioł

Uniwersytet Jagielloński

Konsekwencje secesji Krymu dla Rosji i Europy

33.   

Dr Sławomir Krakowiczyk

Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych we Wrocławiu

Głos w dyskusji

34.   

Dr inż. Katarzyna Szara

Uniwersytet Rzeszowski

Czynniki warunkujące rozwój kapitału kreatywnego w regionach Ukrainy

35.   

Dr Jurij Kmit

Instytut międzynarodowego prawa i eurointegracji, Lwów, Ukraina

Głos w dyskusji

36.   

Mgr Krzysztof Kocur

Leksja Konsalt J.V.

Głos w dyskusji

37.   

Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus

Uniwersytet Jagielloński

Myśl geopolityczna odwołująca się do obszaru jako eschatonu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii Ukrainy

38.   

Dr Irina Kozárová

Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja

Głos w dyskusji

39.   

Mgr Daniel Kozik

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Głos w dyskusji

40.   

Mgr Piotr Krzemiński

Instytut Cywilizacji

Problem demograficzny Europy Środkowo – Wschodniej i krajów rozwiniętych. Przyczyny niskiego przyrostu naturalnego i możliwości rozwiązań

41.   

Dr Zbigniew Lach

Akademia Obrony Narodowej

Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej

42.   

Mgr Mateusz Łakomy

Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Instytut Cywilizacji

Problem demograficzny Europy Środkowo – Wschodniej i krajów rozwiniętych. Przyczyny niskiego przyrostu naturalnego i możliwości rozwiązań

43.   

Mgr Jan-Victor Landowski

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Głos w dyskusji

44.   

Dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Energetyka na Bałkanach – między Unią Europejską a Federacją Rosyjską

45.   

Mgr Wojciech Łysek

Uniwersytet Jagielloński

Dekolonizacja Europy Wschodniej 1921-1939: ideolodzy – ofiary – beneficjenci

46.   

 

Mgr inż. Witold Szirin Michałowski

 

Kwartalnik „Rurociągi”, Liga Konsumentów Energii

„Gaz Bratam Truba Nam”. W cieniu tryzuba dialog kultur czy dialog cywilizacji?

47.   

Mgr Robert Mieczkowski

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Basarabia e România – geopolityczny dyskurs, a realne możliwości Rumunii,

w kontekście wydarzeń na Ukrainie.

48.   

Dr Jarosław Antoni Mikołajec

Politechnika Śląska

w Gliwicach

Peryferyjne zjawiska gospodarcze a ewoluujący System Światowy. Próba porównania geopolitycznego znaczenia sowieckiego górnictwa Archipelagu Gułag i północnoamerykańskich gorączek złota

49.   

Mgr Samuel Suhel Moussa

Uniwersytet Wrocławski

Głos w dyskusji

50.   

Mgr Anna Daria Moenke

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej a rosyjskie plany rozwoju sektora LNG.

51.   

 

Lic. Monika Mryc

 

Uniwersytet Jagielloński

Konflikt ukraińsko-rosyjski z perspektywy Turcji

52.   

Dr Stanisław Musiał

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Michèlle Tribalat wizja zagrożeń związanych z obecnością muzułmanów we Francji 

53.   

Mgr Klaudia Nowacka

Instytut Geopolityki w Częstochowie

Głos w dyskusji

54.   

Pan Patryk Nowak

Uniwersytet Szczeciński

Europa Środkowa w teoriach geopolityków i geostrategów

55.   

Mgr Štefánia Nováková

Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja

Geopolitical Position Analysis of Transcarpathia with Emphasis on Period between 1918-1939

56.   

Mgr Anna Oleszczuk

Państwowy Uniwersytet im. Ogienka w Kamieńcu Podolskim, Ukraina

Polityka wielkich mocarstw w integracji europejskiej Ukrainy

57.   

Pan Sławomir Pawłowski

Fundacja Gdyńska Inicjatywa Akademicka  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Głos w dyskusji

58.   

Dr Dominika Plavčanová

Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja

Głos w dyskusji

59.   

Dr Bogdan Pliszka

Politechnika Śląska w Gliwicach

Głos w dyskusji

60.   

Mgr Maciej Rosiński

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Wątki okultystyczne w rosyjskiej myśli geopolitycznej

61.   

Prof. dr hab.

Anna Raźny

Uniwersytet Jagielloński

Aleksander Panarin  – etyczny aspekt współczesnego eurazjatyzmu

62.   

Prof. dr hab. Zbigniew Rykiel

Uniwersytet Rzeszowski

Głos w dyskusji

63.   

Dr Stanisław Sala

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkich mocarstw

64.   

Mgr Marlena Sawicka

Uniwersytet Warszawski

Głos w dyskusji

65.   

Mgr inż. Kamil Siemieniuk

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Głos w dyskusji

66.   

Dr Michał Siudak

Uniwersytet Jagielloński

Polityczno – cywilizacyjna misja Rosji na obszarze Europy Środkowowschodniej  w opinii Aleksandra Dugina

67.   

Prof. dr hab. Julian Skrzyp

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Rozwój stosunków handlowych Chin z Europą oraz państwami Azji Centralnej j Bliskiego Wschodu

68.   

Prof. dr hab. Bogdan Ślusarczyk

Uniwersytet Rzeszowski

Głos w dyskusji

69.   

Prof. dr hab.

Paweł Soroka

Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Głos w dyskusji

70.   

Mgr Agnieszka Stec

Polskie Towarzystwo Geopolityczne – Komisja Studiów Ukraińskich

Głos w dyskusji

71.   

Mgr Katarzyna Strzelczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Alternatywne źródła energii – strategiczny element bezpieczeństwa energetycznego czy technologiczne wyzwanie przyszłości

72.   

Prof. dr hab.

Mirosław Sułek

Uniwersytet Warszawski

Sprawność energetyczno-informacyjna wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej

73.   

 

Dr Leszek Sykulski

 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

„Miatieżnyje wojny” – geneza, koncepcja, zastosowanie

74.   

Mgr Adam Szczupak

Uniwersytet Jagielloński

Kościół Greckokatolicki a wpływ cywilizacji łacińskiej na Ukrainie

75.   

Pan Andrzej Szlęzak

Prezydent Miasta

Stalowej Woli

Głos w dyskusji

76.   

Prof. dr hab.

Roman Szul

Uniwersytet Warszawski

Partnerstwo rosyjsko-niemieckie

 w geopolitycznej architekturze Europy początków XXI wieku. Zarys problematyki

77.   

Dr Andrzej Szeptycki

Uniwersytet Warszawski

Głos w dyskusji

78.   

Mgr Marek Śmigasiewicz

Uniwersytet Warszawski

Uwarunkowania geopolityczne państw nieuznawanych – casus Tureckiej Republiki Cypru Północnego

79.   

Dr Konrad Świder

Polska Akademia Nauk

Geneza geopolityki w Rosji (między teorią a praktyką)

80.   

Mgr Tomasz Romanowski

Uniwersytet Jagielloński,

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Rola Turcji w relacjach między Federacją Rosyjską i Unią Europejską

81.   

Dr Grzegorz Tokarz

Uniwersytet Wrocławski

Wątki geopolityczne w publicystyce Antoniego Wacyka

82.   

Mgr Leszek Trojan

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Głos w dyskusji

83.   

Ks. dr Mirosław Twardowski

Uniwersytet Rzeszowski

Chrześcijańska perspektywa odpowiedzialności człowieka za przyrodę w dobie globalnego kryzysu ekologicznego

84.   

Mgr Katarzyna Urbanik

Uniwersytet Opolski

Stosunki Turcji z państwami południowego Kaukazu. Perspektywy rozwiązania istniejących konfliktów

85.   

Mgr Katarzyna Maria Walasek

Uniwersytet Jagielloński,

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

O Rosji i świecie przez pryzmat teorii geopolitycznych Aleksandra Panarina

86.   

Prof. dr hab.

Olga Wasiuta

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Elity Kaukazu Północnego w procesach  etniczno-politycznych

87.   

Prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Paradygmaty polityki rosyjskiego rządzenia na Kaukazie Północnym

88.   

Dr Piotr L. Wilczyński

Uniwersytet Pedagogiczny

w Krakowie

Eksploatacja bogactw naturalnych w krajach NATO i w obszarze postsowieckim jako porównanie potencjału gospodarczego

89.   

Prof. dr hab.

Witold Wilczyński

Uniwersytet Pedagogiczny

w Krakowie

Metageografia ziem dawnej Sarmacji

90.   

 

Dr Mateusz Wiliński

 

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Głos w dyskusji

91.   

Dr Piotr Wisz

Uniwersytet Rzeszowski

Posługa Misjonarzy Matki Bożej

z La Salette w archidiecezji lwowskiej do 1946 r.

92.   

Mgr Radosław Witek

Głos w dyskusji

93.   

Dr Michał Wojnowski

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Teoretyczne i praktyczne znaczenie pojęcia „symfonia władz” jako części dziedzictwa bizantyńskiego w kulturze politycznej Federacji Rosyjskiej

94.   

Lic. Natalia Wojtowicz

Uniwersytet Jagielloński

Współczesny proces planowania wojskowego Federacji Rosyjskiej

95.   

Dr Anna Wróbel

Uniwersytet Warszawski

Wpływ członkowska Rosji w WTO na stosunki handlowe z Unią Europejską

96.   

 

Dr Bartosz Wróblewski

 

Uniwersytet Rzeszowski

Geopolityczne podstawy brytyjskiej strategii wobec konfliktu w Palestynie w latach 1945-1949

97.   

Red. Andrey Vypolzov

Agencja informacyjna “NewsBalt”

Głos w dyskusji

98.   

Dr Maciej Wyrwa

Głos w dyskusji

99.   

Dr Andrzej Zapałowski

Uniwersytet Rzeszowski

Polityka USA w stosunku do Ukrainy na początku XXI wieku

100.           

Dr Ihor Zinko

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina

Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkich mocarstw

101.           

Mgr Patrycja Zając

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Geopolityczne znaczenie Czeczenii w polityce Federacji Rosyjskiej

102.           

Pani Karolina Zub

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej

103.           

Dr Krzysztof Żęgota

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Polityczne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania małego ruchu granicznego między Polską i Rosją

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę