Geopolityka

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Sprawozdanie W dniu 26 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Zebranych przywitał prezes PTG, dr Leszek Sykulski, który przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2012-2014. Następnie […]

Europa

Marek Magierowski: Francja w rytmie Vallsa

Marek Magierowski Pasmo klęsk François Hollande'a wydaje się nie mieć końca. Tym razem prezydent Francji musiał połknąć gorzką pigułkę klęski w wyborach lokalnych, które odbyły się nad Sekwaną w dwóch turach: 23 i 30 marca. […]

Europa

Kamil Gołaś: Stosunki Rosja – NATO

Kamil Gołaś Stosunki Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim zajmują ważne miejsce w polityce bezpieczeństwa. Nie może być inaczej w przypadku kontaktów z najpotężniejszym sojuszem polityczno – wojskowym na świecie. Dla Federacji Rosyjskiej jest to tym ważniejsze, […]

Etyka badań naukowych

Deklaracja singapurska na rzecz uczciwości badań

Deklaracja singapurska Wstęp Wartość i użyteczność badań naukowych zależy w zasadniczym stopniu od ich rzetelności i wiarygodności. Pomimo oczywistych różnic w organizacji i sposobach prowadzenia badań naukowych w różnych krajach oraz dyscyplinach nauki, da się […]

Bliski Wschód i Afryka

Kamil Wysokiński: Dokąd zmierza Izrael? Polityka a bezpieczeństwo państwa

Kamil Wysokiński Przemiany, jakie zachodziły na obszarze Bliskiego Wschodu przez ostatnie 5 lat, wpłynęły i w dalszym ciągu wpływają na zmianę strategicznego układu sił w regionie. Rozwój irańskiego programu nuklearnego i rakietowego, daleka od stabilnej […]

Europa

Marcin Chełminiak: Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w rosyjskich koncepcjach geopolitycznych

dr Marcin Chełminiak Koniec zimnej wojny przyniósł nie tylko transformację społeczno-ekonomiczną oraz polityczną w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, ale również zasa­dniczą zmianę w globalnym i regionalnym układzie sił. Z perspektywy Federacji Rosyjskiej utrata przez […]

Geopolityka

9th Pipeline Technology Conference – Berlin, May 12-14, 2014

W dniach 12-14 maja 2014 r. w Berlinie odbędzie się 9. międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Pipeline Technology Conference Organizator: EITEP GmbH. Partner regionalny w Polsce: Przedstawicielstwo Dolnej Saksonii w Polsce c/o Sales Desk Polen. Głównym tematem wydarzenia są […]

Europa

Bezrobocie – największe zagrożenie dla unijnej wspólnoty?

Anita Lewandowska W świetle obecnych wydarzeń, które mają miejsce w przestrzeni geopolitycznej, wszyscy mówią o zagrożeniu militarnym, energetycznym czy nawet o wojnie informacyjnej, jednak prawdziwym zagrożeniem jest zjawisko globalnego bezrobocia i coraz większe zadłużanie się […]

Geopolityka

Stanisław Estreicher: Czy Polską należy rządzić batem?

Tekst z 1932 roku. Stanisław Estreicher Od dłuższego czasu toczy się w Polsce dyskusja na ten temat. Z właściwą sobie odwagą cywilną i ze szczerością, z jaką wyrażać zwykł swoje zapatrywania, zabrał w tej sprawie […]

Filozofia

Agnieszka Elżbieta Chmielowiec: Pojęcie i źródła prawa międzynarodowego

Agnieszka Elżbieta Chmielowiec Przez stulecia kwestia wzajemnych relacji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym nie wzbudzała większego zainteresowania, fakt ten był ściśle skorelowany z tym, że działały one na różnych płaszczyznach. Prawo krajowe regulowało stosunki […]

Azja

Kamil Gołaś: Federacja Rosyjska wobec państw Azji Środkowej

Kamil Gołaś Region Azji Centralnej jest dla Rosji kolejnym ważnym obszarem, na którym posiada ona istotne interesy. Jest to region wysoce niestabilny wewnętrznie, co jest związane z utrzymywaniem się w tamtejszych państwach reżimów autorytarnych, czy […]

English section

4th International Geopolitical Conference: Strategic and Geopolitical Issues in the Contemporary World

Geopolitical Studies in Prague (Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic) is glad to open Call for Papers: 4th International Geopolitical Conference “Strategic and Geopolitical Issues in the Contemporary […]