Etyka badań naukowych

Budapeszteńska inicjatywa otwartego dostępu do wiedzy

Wprowadzenie: Budapeszteńska Inicjatywa Open Access po 10 latach Dziesięć lat temu Budapeszteńska Inicjatywa Otwartego Dostępu (Budapest Open Access Initiative, BOAI) rozpoczęła globalną kampanię na rzecz otwartego dostępu  do re­cenzowanych publikacji naukowych (OA). Uczestnicy tej inicjatywy, […]

Etyka badań naukowych

Deklaracja singapurska na rzecz uczciwości badań

Deklaracja singapurska Wstęp Wartość i użyteczność badań naukowych zależy w zasadniczym stopniu od ich rzetelności i wiarygodności. Pomimo oczywistych różnic w organizacji i sposobach prowadzenia badań naukowych w różnych krajach oraz dyscyplinach nauki, da się […]