Tagi: "integracja"

Natalia Kipiel: Główne wyzwania integracji Turcji z UE

Natalia Kipiel: Główne wyzwania integracji Turcji z UE

Natalia Kipiel Tureckie aspiracje integracyjne sięgają końca lat 50, już w 1959 roku Turcja zadeklarowała chęć stowarzyszania się z EWG[1]. Umowa stowarzyszeniowa zawierała wyrażone zobowiązanie przyjęcia Turcji do Wspólnot po upływie okresu dostosowawczego do praw i obowiązków, miał on nie trwać dłużej niż dwadzieścia lat[2]. Pomimo to na decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską musiała czekać ponad czterdzieści […]

Czytaj dalej ›
Tomasz Grosse: 10 lat na Wspólnym Rynku

Tomasz Grosse: 10 lat na Wspólnym Rynku

dr hab. Tomasz Grosse Okrągłe rocznice są zwykle okazją do podsumowań wzmacniających poczucie dumy z dotychczasowych osiągnięć zarówno wśród elit, jak i „zwykłych Kowalskich”. Moim zamierzeniem nie jest jednak stawianie kolejnych „pomników” Unii Europejskiej, ani przyłączanie się do większości głosów chwalących integrację Polski z zachodnią częścią kontynentu. Raczej chciałbym skłonić do przemyślenia dotychczasowej polityki gospodarczej i wywołać dyskusję nad kierunkami […]

Czytaj dalej ›
Bezrobocie – największe zagrożenie dla unijnej wspólnoty?

Bezrobocie – największe zagrożenie dla unijnej wspólnoty?

Anita Lewandowska W świetle obecnych wydarzeń, które mają miejsce w przestrzeni geopolitycznej, wszyscy mówią o zagrożeniu militarnym, energetycznym czy nawet o wojnie informacyjnej, jednak prawdziwym zagrożeniem jest zjawisko globalnego bezrobocia i coraz większe zadłużanie się państw. Dlaczego w Europie zaczynamy odnotowywać wysokie wskaźniki bezrobocia? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego globalne bezrobocie jest aż tak dużym zagrożeniem? Należałoby najpierw […]

Czytaj dalej ›
Idea wieczystego pokoju. Część II

Idea wieczystego pokoju. Część II

Adam Klonek W wstępie Kant zwraca uwagę na to jak w jego czasach absurdalną jest idea wiecznego pokoju („Autor dzieła traktu­jącego o współczesności świadom jest tego, iż polityk zajmujący się praktyką prędzej w sobie samym znajdzie upodobanie i będzie spoglądał na tego, kto zajmuje się teorią, jako na szkolnego pedanta, którego jałowe rozważania nie są wprawdzie niczym niebezpiecznym, wszelako pań­stwu […]

Czytaj dalej ›
Idea wieczystego pokoju. Część I

Idea wieczystego pokoju. Część I

Adam Klonek Przemyślenia Kanta, będące przyczynkiem do powstania idei wieczystego pokoju, miały swe korzenie w jego rozległych zainteresowaniach obejmujących wszelkie nauki włączając w to historie, prawo i politykę. Stefan Kaczmarek pisze o intelektualnych skłonnościach filozofa z Królewca tymi słowy: „Naj­bardziej jednak lubił Kant mówić o polityce, którą się „rozkoszo­wał". W czasie wielkiej rewolucji francuskiej temat ten tak go fascynował, że […]

Czytaj dalej ›
stat4u