Geopolityka

Robert Potocki, Marcin Wajda: Atlantyzm w geopolityce Roberta Kagana

dr Robert Potocki, Marcin Wajda Polityka nieuchronnie spotyka się z geografią […]. Dlatego język […] geopolityczny z konieczności bazuje na […] geograficznym […], ale nazwom i podziałom […] nadaje własny, ideowy sens. Henryk Kiereś (2003) […]

English section

Giedre Pranaityte: The Presidential Leadership of George W. Bush and its Impact on the Erosion of the Conservative Regime

Giedre Pranaityte Introduction The focus of scholarly attention in relation to the presidential leadership has recently shifted to “typological theorizing as a new approach to systematic comparison” (Bennet and Elman, 2006, 456). There are numerous attempts […]

Azja

Konrad Gadera: Napięta sytuacja w Azji Środkowej

Konrad Gadera Wraz z nadejściem Nowego Roku sytuacja w Azji Środkowej stała się jeszcze bardziej napięta. 11 stycznia doszło do walk między siłami Tadżykistanu i Kirgistanu stacjonującymi w Kotlinie Fergańskiej. Wydaje się, iż ten incydent […]

Europa

Tomasz Grosse: Kto rządzi w Europie?

dr hab. Tomasz Grosse Kto rządzi w Unii Europejskiej (UE)? Kanclerz Merkel, urzędnicy brukselscy, a może rynki finansowe? Trudno w krótkim artykule odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego skupiam się jedynie na tworzeniu prawa w Europie. […]

Geopolityka

Andrzej Zapałowski: Największym przegranym na Ukrainie jest społeczeństwo

Z dr. Andrzejem Zapałowskim, historykiem, adiunktem na Uniwersytecie Rzeszowskim i w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, prezesem rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, rozmawia Mariusz Kamieniecki Czego świadkami jesteśmy obecnie na Ukrainie? – Przede […]

Geopolityka

Andrzej Zapałowski: Ukraińskie „powstanie” czy międzynarodowa manipulacja?

dr Andrzej Zapałowski Oglądając i czytając polskie media przeciętny obywatel może odnieść wrażenie, iż na Ukrainie doszło do swoistego powstania, które jest zaskoczeniem dla środowisk polskiej i światowej polityki. Sam przekaz medialny kreuje u odbiorcy […]

Geopolityka

Michał Szymuś: Piractwo morskie w świecie współczesnym

Michał Szymuś Modern piracy is made all the more fearless because its victims know they are alone and defenceless. Jayant  Abhyankar (2008)   Ci, którzy zajmowali się czymś innym niż uczciwą pracą za wynagrodzeniem istnieją […]

Geopolityka

Credo dziennikarza

Kodeks zasad etycznych zawodu dziennikarza, które w 1914 r. stworzył Walter Williams, amerykański dziennikarz, twórca pierwszej na świecie szkoły dziennikarstwa, założonej na   Uniwersytecie Missouri. Dziennikarskie kredo szybko zostało rozpowszechnione na całym świecie, przetłumaczono je na […]

Geopolityka

Michał Radoszko: GROM w działaniach asymetrycznych

Michał Radoszko Przyczynkiem do napisania niniejszego studium stały się fakty związane z wydarzeniami z Afganistanu, kiedy to w walce z rebeliantami zginał kpt. Daniel Ambroziński. Była to kolejna ofiara związana z interwencją Polskich Sił Zbrojnych w […]

Bezpieczeństwo energetyczne

Dariusz Kałan: Rosja i Węgry o energii nuklearnej

Dariusz Kałan   14 stycznia br. w Moskwie w obecności premiera Viktora Orbána i prezydenta Władimira Putina podpisano węgiersko-rosyjskie porozumienie o współpracy w zakresie pokojowego rozwoju energii atomowej. Zgodnie z umową Rosja udzieli Węgrom pożyczki […]

Azja

Jan Stec: Rosyjski islam. Rys historyczny

Jan Stec Nasilająca się z roku na rok ofensywa radykalnego, wojującego islamu ze zrozumiałych względów wzbudza zaniepokojenie w szerokich kręgach społeczności międzynarodowej. Dotyczy to szczególnie Afryki i Azji, ale także i Europy, a w pewnych […]