Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

SEKRETARIAT  NAUKOWY  RADY 

                                                                   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

                                                                     Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

                                                             01-815 Warszawa, ul. K. Wóycickiego 1/3 bl.23 p.220 ,

                                                                           konferencjamedialna@gmail.com

 

 

 

ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄ 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W Warszawie

Muzeum Niepodległości

 W WARSZAWIE

 

Zapraszają do udziału

w

MIĘDZYNARODOWEJ   KONFERENCJI  NAUKOWEJ

 

Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej

na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich

 

która odbędzie się w dniach 30–31 lipca 2014 roku

 

                                                             

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący – dr  Artur Górski

Zastępca Przewodniczącego – ks. prof. dr hab. UKSW Waldemar Gliński

Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego – mgr Walter Wiesław Gołębiewski (Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią)

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego –  mgr Robert Mieczkowski

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. dr hab. Maria Kalczyńska, mgr Aneta Hoffman, mgr Anna Paniszewa, ks. dr Rafał Leśniczak,  mgr Ewa Wysga.

Moderatorzy główni: dr Artur Górski, prof. dr hab. Maria Kalczyńska

 

Cel konferencji: 

 

Media polskiej diaspory  mają  istotny wpływ  na podtrzymanie  tożsamości i tradycji narodowej oraz rozwój kultury, nauki i oświaty za granicą. Pełnią one wiele istotnych funkcji społecznych, wpisują się także w szeroki  proces komunikowania międzykulturowego w wielu obszarach. Dzięki ich obecności  dochodzi do rozwoju   życia kulturowo-społecznego, szczególnie istotnego dla  mniejszości narodowych  w tych krajach, które znalazły się dzisiaj  na terenie byłych  republik radzieckich: Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie.

 Dlatego też zamiarem organizatorów konferencji jest podjecie próby oceny znaczenia mediów dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą. Zwrócenie  uwagi na ich  wkład w proces  przemian demokratycznych, w wyżej wymienionych krajach, m.in. w pomarańczowej i unijnej rewolucji na Ukrainie. Ważna jest także rola polskich mediów z Litwy i Białorusi w rozwiązywaniu problemów mniejszości polskiej w tych krajach (dostęp do oświaty, wiary, dwujęzyczność itp.).

Zaproszenia oraz karty zgłoszeniowe na stronie: http://rpbnp.republika.pl/index.html

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go w terminie do 31 marca 2014 r. na adres: Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01–938 Warszawa, ul. K. Wóycickiego 1/3, bl. 23 tel/fax 22 569 97 16, e-mail:  walglins@ld.onet.pl. Prosimy też o przesłanie tekstów przygotowanych referatów na wskazany powyżej adres w terminie do 15 czerwca 2014 r. Liczymy na udział Szanownych Państwa w naszym przedsięwzięciu zarówno w formie przygotowanych wystąpień, jak i w charakterze uczestników.

W sprawach związanych z konferencją prosimy o kontakt z organizatorami:  konferencjamedialna@gmail.com

Z wyrazami szacunku

mgr Robert Mieczkowski

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę