Credo dziennikarza

CreedKodeks zasad etycznych zawodu dziennikarza, które w 1914 r. stworzył Walter Williams, amerykański dziennikarz, twórca pierwszej na świecie szkoły dziennikarstwa, założonej na   Uniwersytecie Missouri. Dziennikarskie kredo szybko zostało rozpowszechnione na całym świecie, przetłumaczono je na ponad 100 języków.

Walter Williams

Credo dziennikarza

Wierzę w zawód dziennikarza.

Wierzę, że czasopismo publiczne opiera się na społecznym zaufaniu; że wszyscy, którzy są z nim związani, w pełni swojej odpowiedzialności, służą społeczeństwu; że akceptacja mniejszej służby niż służba publiczna, jest zdradą tego zaufania.

Wierzę, że trzeźwe myślenie i jasne wypowiadanie się, precyzja i bezstronność są fundamentem dobrego dziennikarstwa.

Wierzę, że dziennikarz powinien pisać tylko to, co w swoim sercu uważa za prawdziwe. 

Wierzę, że zatajenie informacji, z innego powodu niż dobro społeczeństwa, jest nie do obrony.

Wierzę, że nikt nie powinien pisać jako dziennikarz tego, czego nie powiedziałby jako dżentelmen; że należy unikać dawania łapówek tak jak ich brania; że nie można uciec przed indywidualną odpowiedzialnością przyjmując od innych instrukcje lub dywidendy.

Wierzę, że reklama, informacja i opinia powinny jednakowo służyć najlepszym interesom czytelników; że jeden standard pomocnej prawdy i uczciwości powinien być powszechnym dla wszystkich; że najwyższym sprawdzianem dobrego dziennikarstwa jest stopień jego publicznej służby. 

Wierzę, że dziennikarstwo, które odnosi największy sukces – i najbardziej zasługuje na sukces – boi się Boga i szanuje Człowieka; jest stanowczo niezależne, niewzruszone wobec chwały opinii oraz żądzy władzy, konstruktywne, tolerancyjne, ale nigdy beztroskie, opanowane, cierpliwe, zawsze pełne szacunku wobec swoich czytelników, ale zawsze nieustraszone, szybko oburzające się na niesprawiedliwość; nie ulega wpływom pociągających przywilejów lub wrzasku tłumu; stara się dać każdemu człowiekowi możliwość oraz, o ile prawo, uczciwe wynagrodzenie i uznanie ludzkiego braterstwa umożliwiają to, równą szansę; jest głęboko patriotyczne, chociaż szczerze promuje międzynarodową dobrą wolę i spaja światowe braterstwo; jest dziennikarstwem człowieczeństwa, z i dla dzisiejszego świata.

Tłum. z angielskiego: dr Leszek Sykulski

Ryc. watvhistory.com

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę