Bezpieczeństwo narodowe

Grzegorz Matyasik: Utworzenie wojsk terytorialnych to konieczność

Geopolityka.net: Kampania społeczna „Odbudujmy Armię Krajową” (www.odbudujmyAK.pl), postuluje utworzenie systemu wojsk Obrony Terytorialnej, dziedziczących tradycje AK i wzorowanych w sensie organizacyjnym na Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Zapytam nieco przewrotnie, czy takie zamierzenia mają sens w kontekście […]

Geopolityka

Andrzej Zapałowski: Ukraiński Ulster?

dr Andrzej Zapałowski W Polsce media podają coraz mniej informacji z walk na wschodniej Ukrainie. Więcej dowiedzieć się można o aktualnej sytuacji w Palestynie czy też Iraku. Czym jest to spowodowane? Przede wszystkim Polska stała się stroną […]

Geopolityka

Bohdan Wasiutyński: O myśl państwową

Bohdan Wasiutyński Stosunek społeczeństwa do państwa stanowi jedno z najciekawszych zagadnień psychologii zbiorowej. Prawie wszystkie państwa powstały drogą podboju. Posłuch dla rozkazów władcy zapewniała siła, którą on rozporządzał, tępiąc z bezwzględną surowością wszelkie objawy przeciwstawiania […]

Geopolityka

Andrzej Piskozub: Prawdziwy twórca Gdyni

prof. dr hab. Andrzej Piskozub Zbliża się 125 rocznica narodzin i 40 zgonu najstarszego z pionierów Polski morskiej – inż. Tadeusza Wendy (ur. 23 lipca 1863 w Warszawie, zm. 8 września 1948 r. w Komorowie). […]

English section

Jakub Potulski: Postmodern geopolitics

prof. Jakub Potulski The world that we have been witnessing is undergoing radical change, directly connected with the information revolution and transition from modern to the so-called postindustrial/postmodern society. The pace of these changes increases […]

Filozofia

Adam Karpiński: Rosyjska idea na kanwie myśli Mikołaja Bierdiajewa

prof. dr hab. Adam Karpiński Zdaniem Mikołaja Bierdiajewa (1874-1948) osobowość każdego narodu można poznać tylko w miłości[1] do niego. I, co wynika z jej istoty, poza poznaniem pozostaje zawsze jakaś tajemnica. Inne podejście, jest uprzedmiotowieniem. […]

Bałkany

Wiktor Hebda: Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy

Wiktor Hebda Wprowadzenie Bezpieczeństwo energetyczne od wielu lat stanowi fundament bezpieczeństwa w ogóle. Należy rozpatrywać tę kwestię nie tyle z punktu jednostkowego – państwa, co w kontekście o wiele szerszym – globalnym. Europa z racji […]

Bezpieczeństwo narodowe

Andrzej Zapałowski: Rola Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego

dr Andrzej Zapałowski Wykorzystanie sił zbrojnych w celu udzielenia władzom cywilnym wsparcia na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom państwa, stanowiła i stanowi jeden z podstawowych elementów organizacji bezpieczeństwa narodowego. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacjach, kiedy […]

Geopolityka

Przegląd Geopolityczny – vol. 10: 2014 in English – call for papers

Description “Przegląd Geopolityczny” (Geopolitical Review) is the flagship publication of the Institute of Geopolitics in Częstochowa (Polish leading NGO in geopolitics). It appears with a frequency of four times per year, with one issue in […]