English section

Jakub Potulski: Postmodern geopolitics

prof. Jakub Potulski The world that we have been witnessing is undergoing radical change, directly connected with the information revolution and transition from modern to the so-called postindustrial/postmodern society. The pace of these changes increases […]

Geopolityka

Geografia heavy metalu

Materiały dydaktyczne Poniżej rycina obrazująca ilość zespołów heavy metalowych w poszczególnych krajach przypadających na 100 tys. mieszkańców.

Geopolityka

Jakub Potulski: Geopolityka jako krytyka społeczna

dr Jakub Potulski    Geopolityka nader rzadko jest utożsamiana z radykalnymi i krytycznymi podejściami w naukach społecznych, które nawiązując do tradycji marksistowskiej bądź też do tradycji szkoły frankfurckiej zajmują krytyczną postawę wobec istniejącej rzeczywistości społecznej, […]