Europa

Idea wieczystego pokoju. Część II

Adam Klonek W wstępie Kant zwraca uwagę na to jak w jego czasach absurdalną jest idea wiecznego pokoju („Autor dzieła traktu­jącego o współczesności świadom jest tego, iż polityk zajmujący się praktyką prędzej w sobie samym […]

Europa

Idea wieczystego pokoju. Część I

Adam Klonek Przemyślenia Kanta, będące przyczynkiem do powstania idei wieczystego pokoju, miały swe korzenie w jego rozległych zainteresowaniach obejmujących wszelkie nauki włączając w to historie, prawo i politykę. Stefan Kaczmarek pisze o intelektualnych skłonnościach filozofa […]

Europa

Metafizyka Immanuela Kanta. Część II

Adam Klonek Dla nauki o poznaniu zmysłowym stworzył filozof z Królewca nazwę estetyki transcendentalnej. Zajmuje się ona analizą form zjawisk, tym jak przedstawienia odnoszą się do rzeczywistości. Podczas gdy Kant podjął refleksję nad tym jak […]

Europa

Metafizyka Immanuela Kanta. Część I

Adam Klonek Omówienie zagadnień filozoficznych, którymi zajmuje się Kant w swych licznych dziełach, wykraczają daleko poza możliwości niniejszego opracowania. Dlatego, najodpowiedniejszym będzie, podjąć jedynie próbę naszkicowania najważniejszych dla krytycyzmu zagadnień i koncepcji. Korzenie filozofii Kanta […]

Europa

Filozof z Królewca

Adam Klonek Chcąc przedstawić poglądy filozoficzne Immanuela Kanta nie sposób tego uczynić bez uprzedniego przedstawienia choćby skróconego życiorysu myśliciela. Autor „Krytyki Czystego rozumu” nie bez kozery uważany jest za najwybitniejszego filozofa czasów nowożytnych. Dorobek naukowy, […]