Nominacje finałowe w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2013

Nominacje finałowe w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2013

KGR-2013_pionKonkurs Książka Geopolityczna Roku 2013 – II etap

Decyzją władz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (Zarządu i Rady Naukowej), do finału konkursu Książka Geopolityczna Roku 2013 trafiło 10 niżej wymienionych publikacji. Obecnie do głosowania – za pomocą elektronicznych kart – przystępuje Jury Konkursu. Każdy z członków Jury ma do dyspozycji 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić. Podstawą do oceny książek są kryteria oceny prac z zakresu spraw międzynarodowych, opracowane w roku ubiegłym w PTG. Tytuł "Książka Geopolityczna Roku 2013" otrzyma ta publikacja, która otrzyma największą liczbę punktów. Wyróżnienie otrzyma książka, która uzyska drugi z kolei wynik. Wyniki głosowania finałowego zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 24 marca br.

 

Konkurs Książka Geopolityczna Roku 2013

Lista książek zakwalifikowanych do finału

(kolejność alfabetyczna)

 1. Stanisław Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, ASPRA-JR, Warszawa 2013.
 2. Wojciech Błasiak, Pomiędzy centrum a peryferiami na progu XXI wieku: geopolityka i ekonomika Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i światowej depresji gospodarczej, Wydawnictwo Śląsk,  Katowice 2013.
 3. Andrzej Dybczyński (red.), Geopolityka, Poltext, Warszawa 2013.
 4. Piotr Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, IGiPZ PAN, Warszawa 2013.
 5. Tadeusz Klementewicz, Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.
 6. Krzysztof Kozłowski, Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 7. Agnieszka Legucka, Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Difin, Warszawa 2013.
 8. Michał Łuszczuk (red.), Arktyka na początku XXI wieku: między współpracą a rywalizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
 9. Mirosław Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 10. Andrzej Szeptycki, Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

***

REGULAMIN KONKURSU

***

Jury konkursu „Książka Geopolityczna Roku 2013”

 1. Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)
 2. Prof. dr hab. Piotr Eberhardt (Polska Akademia Nauk) 
 3. Prof. dr hab. Adam Karpiński (Uniwersytet Gdański)
 4. Prof. dr hab. Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski)
 5. Prof. dr hab. Jakub Potulski (Uniwersytet Gdański)
 6. Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (Uniwersytet Warszawski)
 7. Prof. dr hab. Paweł Soroka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 8. Prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)
 9. Prof. dr hab. Ryszard Szpyra (Akademia Obrony Narodowej)
 10. Prof. dr hab. Bogusław L. Ślusarczyk (Uniwersytet Rzeszowski)
 11. Prof. dr hab. Olga Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 12. Prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 13. Prof. dr hab. Jan Wendt (Uniwersytet Gdański)
 14. Prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 15. Dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej)
 16. Dr Mateusz Hudzikowski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
 17. Dr Wojciech Kazanecki (Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych)
 18. Dr Tomasz Klin (Uniwersytet Wrocławski)
 19. Dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej)
 20. Dr Monika Madej-Cetnarowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
 21. Dr Valentin Mihailov (Bułgarska Akademia Nauk)
 22. Dr Gaweł Strządała (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
 23. Dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne) 
 24. Dr Grzegorz Tokarz (Uniwersytet Wrocławski)
 25. Dr Piotr Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 26. Dr Mateusz Wiliński (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
 27. Dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)

***

Organizatorzy:

logo_PTG geopolityka.net_logotyp2

PG_logo

***

Patronat medialny:

PG_logogeopolityka.net_logotyp2

untitledlogo-np-biale-400px  

                 logo_IG                            ECAG_big

***

Przypominamy, że Książką Geopolityczną Roku 2012 została publikacja pt. „Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich” pod red. Stanisława Bielenia i Andrzeja Skrzypka, opublikowana nakładem Wydawnictwa ASPRA-JR. Wyróżnienie otrzymała zaś książka pt. „Geoekonomia”, pod red. Edwarda Haliżaka, opublikowana nakładem Wydawnictwa Scholar.

Książka_Geopolityczna_Roku_2012

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę