III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”

UKSW_Auditorium_MaximumIII INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

DOKTORÓW I DOKTORANTÓW

REWOLUCJE I ICH KONSEKWENCJE WCZORAJ I DZIŚ

Warszawa, 13 grudnia 2013 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Organizatorzy:

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

W historii ludzkości następowały i następują momenty, kiedy to uznany i przyjęty stan rzeczy powoduje niezgodę wśród jej przedstawicieli. Wtedy też dochodzi do gwałtownych przemian, które zwiemy rewolucjami. Tyczą się one każdej możliwej sfery życia i nauki stworzonej przez człowieka. Od tych najbardziej znanych – politycznych i społecznych, poprzez czysto naukowe, aż po rewolucje duchowe. Ich zakres, a także powodzenie, czy też dalsze funkcjonowanie posiadają szerokie spektrum. Badacz praktycznie każdej dyscypliny może odnaleźć „swoją” rewolucję. Następnie badać oraz wyjaśniać wszelkie procesy i konsekwencje z nią związane.

Niechaj zagadnienia te staną się inspiracją do dyskusji podczas III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje wczoraj i dziś” do udziału w której serdecznie zachęcamy Doktorów i Doktorantów z ośrodków naukowych z całej Polski oraz z zagranicy. Tematyka rewolucji, a zwłaszcza ich konsekwencji jest nieustająco ciekawa zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla szerszej publiczności. Dlatego też niechaj niniejsza Konferencja stanie się okazją do zaprezentowania wyników badań i analiz oraz wymiany doświadczeń i integracji środowiska młodych naukowców ze wszystkich dziedzin naukowych: humanistycznych, społecznych, technicznych czy też nauk o zdrowiu. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 listopada 2013 r. Liczymy na interesujące i odważne przemyślenia, wnoszące świeżość i innowacyjność do tematu, który towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów.

***

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”.

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 13 grudnia br. organizuje III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”. Do czynnego udziału w Konferencji pragniemy zaprosić doktorów i doktorantów wszystkich dziedzin z ośrodków naukowych całej Polski. Nad całością czuwa Komitet Naukowy skupiający wybitne osobistości polskiej nauki.

Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada br.

Zgłoszenia i informacje pod adresem: rewolucje.konferencja@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”

UKSW_Auditorium_MaximumIII INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

DOKTORÓW I DOKTORANTÓW

REWOLUCJE I ICH KONSEKWENCJE WCZORAJ I DZIŚ

Warszawa, 13 grudnia 2013 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Organizatorzy:

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

W historii ludzkości następowały i następują momenty, kiedy to uznany i przyjęty stan rzeczy powoduje niezgodę wśród jej przedstawicieli. Wtedy też dochodzi do gwałtownych przemian, które zwiemy rewolucjami. Tyczą się one każdej możliwej sfery życia i nauki stworzonej przez człowieka. Od tych najbardziej znanych – politycznych i społecznych, poprzez czysto naukowe, aż po rewolucje duchowe. Ich zakres, a także powodzenie, czy też dalsze funkcjonowanie posiadają szerokie spektrum. Badacz praktycznie każdej dyscypliny może odnaleźć „swoją” rewolucję. Następnie badać oraz wyjaśniać wszelkie procesy i konsekwencje z nią związane.

Niechaj zagadnienia te staną się inspiracją do dyskusji podczas III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje wczoraj i dziś” do udziału w której serdecznie zachęcamy Doktorów i Doktorantów z ośrodków naukowych z całej Polski oraz z zagranicy. Tematyka rewolucji, a zwłaszcza ich konsekwencji jest nieustająco ciekawa zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla szerszej publiczności. Dlatego też niechaj niniejsza Konferencja stanie się okazją do zaprezentowania wyników badań i analiz oraz wymiany doświadczeń i integracji środowiska młodych naukowców ze wszystkich dziedzin naukowych: humanistycznych, społecznych, technicznych czy też nauk o zdrowiu. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 listopada 2013 r. Liczymy na interesujące i odważne przemyślenia, wnoszące świeżość i innowacyjność do tematu, który towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów.

***

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”.

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 13 grudnia br. organizuje III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”. Do czynnego udziału w Konferencji pragniemy zaprosić doktorów i doktorantów wszystkich dziedzin z ośrodków naukowych całej Polski. Nad całością czuwa Komitet Naukowy skupiający wybitne osobistości polskiej nauki.

Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada br.

Zgłoszenia i informacje pod adresem: rewolucje.konferencja@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”

UKSW_Auditorium_MaximumIII INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

DOKTORÓW I DOKTORANTÓW

REWOLUCJE I ICH KONSEKWENCJE WCZORAJ I DZIŚ

Warszawa, 13 grudnia 2013 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Organizatorzy:

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

W historii ludzkości następowały i następują momenty, kiedy to uznany i przyjęty stan rzeczy powoduje niezgodę wśród jej przedstawicieli. Wtedy też dochodzi do gwałtownych przemian, które zwiemy rewolucjami. Tyczą się one każdej możliwej sfery życia i nauki stworzonej przez człowieka. Od tych najbardziej znanych – politycznych i społecznych, poprzez czysto naukowe, aż po rewolucje duchowe. Ich zakres, a także powodzenie, czy też dalsze funkcjonowanie posiadają szerokie spektrum. Badacz praktycznie każdej dyscypliny może odnaleźć „swoją” rewolucję. Następnie badać oraz wyjaśniać wszelkie procesy i konsekwencje z nią związane.

Niechaj zagadnienia te staną się inspiracją do dyskusji podczas III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje wczoraj i dziś” do udziału w której serdecznie zachęcamy Doktorów i Doktorantów z ośrodków naukowych z całej Polski oraz z zagranicy. Tematyka rewolucji, a zwłaszcza ich konsekwencji jest nieustająco ciekawa zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla szerszej publiczności. Dlatego też niechaj niniejsza Konferencja stanie się okazją do zaprezentowania wyników badań i analiz oraz wymiany doświadczeń i integracji środowiska młodych naukowców ze wszystkich dziedzin naukowych: humanistycznych, społecznych, technicznych czy też nauk o zdrowiu. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 listopada 2013 r. Liczymy na interesujące i odważne przemyślenia, wnoszące świeżość i innowacyjność do tematu, który towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów.

***

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”.

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 13 grudnia br. organizuje III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”. Do czynnego udziału w Konferencji pragniemy zaprosić doktorów i doktorantów wszystkich dziedzin z ośrodków naukowych całej Polski. Nad całością czuwa Komitet Naukowy skupiający wybitne osobistości polskiej nauki.

Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada br.

Zgłoszenia i informacje pod adresem: rewolucje.konferencja@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”

UKSW_Auditorium_MaximumIII INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

DOKTORÓW I DOKTORANTÓW

REWOLUCJE I ICH KONSEKWENCJE WCZORAJ I DZIŚ

Warszawa, 13 grudnia 2013 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Organizatorzy:

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

W historii ludzkości następowały i następują momenty, kiedy to uznany i przyjęty stan rzeczy powoduje niezgodę wśród jej przedstawicieli. Wtedy też dochodzi do gwałtownych przemian, które zwiemy rewolucjami. Tyczą się one każdej możliwej sfery życia i nauki stworzonej przez człowieka. Od tych najbardziej znanych – politycznych i społecznych, poprzez czysto naukowe, aż po rewolucje duchowe. Ich zakres, a także powodzenie, czy też dalsze funkcjonowanie posiadają szerokie spektrum. Badacz praktycznie każdej dyscypliny może odnaleźć „swoją” rewolucję. Następnie badać oraz wyjaśniać wszelkie procesy i konsekwencje z nią związane.

Niechaj zagadnienia te staną się inspiracją do dyskusji podczas III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje wczoraj i dziś” do udziału w której serdecznie zachęcamy Doktorów i Doktorantów z ośrodków naukowych z całej Polski oraz z zagranicy. Tematyka rewolucji, a zwłaszcza ich konsekwencji jest nieustająco ciekawa zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla szerszej publiczności. Dlatego też niechaj niniejsza Konferencja stanie się okazją do zaprezentowania wyników badań i analiz oraz wymiany doświadczeń i integracji środowiska młodych naukowców ze wszystkich dziedzin naukowych: humanistycznych, społecznych, technicznych czy też nauk o zdrowiu. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 listopada 2013 r. Liczymy na interesujące i odważne przemyślenia, wnoszące świeżość i innowacyjność do tematu, który towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów.

***

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”.

Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 13 grudnia br. organizuje III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów „Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”. Do czynnego udziału w Konferencji pragniemy zaprosić doktorów i doktorantów wszystkich dziedzin z ośrodków naukowych całej Polski. Nad całością czuwa Komitet Naukowy skupiający wybitne osobistości polskiej nauki.

Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada br.

Zgłoszenia i informacje pod adresem: rewolucje.konferencja@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę