Warto przeczytać: “Przegląd Geopolityczny” tom 9: 2014

Warto przeczytać: “Przegląd Geopolityczny” tom 9: 2014

"Przegląd Geopolityczny"

Zachęcamy do lektury kwartalnika "Przegląd Geopolityczny". Czasopismo jest wydawane przez Instytut Geopolityki od 2009 r.; w ubiegłym roku zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Poniżej – w otwartym dostępie – do pobrania jest wersja elektroniczna tomu 9. (po kliknięciu w okładkę), trzeciego z czterech tegorocznych tomów. Wersja drukowana będzie wkrótce dostępna w naszej Księgarni Geopolitycznej.

SPIS TREŚCI

I. Artykuły

Witold Wilczyński

Geografia i metageografia ziem dawnej Sarmacji

Zbigniew Lach

Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej

Wiktor Hebda

Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy

Mariusz Falkowski, Marek Pytel

Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce

Tadeusz Zbigniew Leszczyński

Energetyka na Bałkanach – między Unią Europejską a Federacją Rosyjską

Adam Szczupak, Karol Wilczyński

Kościół greckokatolicki a wpływ cywilizacji łacińskiej na Ukrainie

Stanisław Sala, Valentin Mihailov, Igor Zinko

Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkich mocarstw

Paweł Schmidt

Turecka armia i jej pozycja w państwie w okresie rządów premiera Recepa Tayyipa Erdogana

Katarzyna Urbanik

Stosunki Turcji z państwami Południowego Kaukazu. Perspektywy rozwiązania istniejących konfliktów

Marek Śmigasiewicz

Uwarunkowania geopolityczne państw nieuznawanych – casus Tureckiej Republiki Cypru Północnego

Jarosław Mikołajec

Peryferyjne zjawiska gospodarcze a ewoluujący system światowy. Próba porównania geopolitycznego znaczenia swoeickiego górnictwa archipelagu Gułag i północno-amerykańskich gorączek złota

Andrzej Zapałowski

Polityka USA w stosunku do Ukrainy w II dekadzie XXI wieku

II. Analizy i materiały

Adam Gwiazda

Rywalizacja Chin i Japonii  w regionie Azji Wschodniej

Anna Oleszczuk

Polityka wielkich mocarstw w integracji europejskiej Ukrainy

III. Recencje

Christopher Caldwell, Une révolution sous nos yeux. Comment l’islam va transformer la France et l’Europe, Éditions du Toucan, Paris 2011

(rec. Stanisław Musiał)

*  *  *

Noty o Autorach

Zasady publikowania 

PG_t.9_okladka

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę