Bibliografie

Warto przeczytać: Leszek Sykulski, Bibliografia geopolityki współczesnej

Warto przeczytać: Leszek Sykulski, Bibliografia geopolityki współczesnej (1989-2009). Wybór, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2014, ss. 372.  Wydane nakładem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, zestawienie bibliograficzne obejmuje kilka tysięcy publikacji zwartych (monografii, prac zbiorowych, publikacji pokonfrencyjnych) w siedemnastu językach, opublikowanych w […]

E-booki

Warto przeczytać: „Przegląd Geopolityczny” tom 9: 2014

"Przegląd Geopolityczny" Zachęcamy do lektury kwartalnika "Przegląd Geopolityczny". Czasopismo jest wydawane przez Instytut Geopolityki od 2009 r.; w ubiegłym roku zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Poniżej – w otwartym dostępie – do pobrania jest wersja elektroniczna […]

E-booki

Warto przeczytać – Robert Ištok: Eurázijstvo ako ideový smer ruskej geopolitiky

Warto przeczytać: Robert Ištok, Eurázijstvo ako ideový smer ruskej geopolitiky, Ostrava 2012, ss. 74. Czytelnikom naszego portalu polecamy lekturę książki słowackiego geografa, Pana prof. Roberta Ištoka, poświęconej rosyjskiej ideologii eurazjańskiej.    Publikację można pobrać TUTAJ.    

E-booki

Warto przeczytać – Robert Ištok: Moderné poľské geopolitické myslenie v kontexte poľskej štátnosti

Warto przeczytać: Robert Ištok, Moderné poľské geopolitické myslenie v kontexte poľskej štátnosti, Ostrava 2012, ss. 86. Czytelnikom naszego portalu polecamy lekturę książki słowackiego geografa, Pana prof. Roberta Ištoka, poświęconą współczesnej polskiej myśli geopolitycznej.    Publikację można pobrać TUTAJ.

E-booki

Warto przeczytać: „Przegląd Geopolityczny” tom 8: 2014

Zachęcamy do lektury kwartalnika "Przegląd Geopolityczny". Czasopismo jest wydawane przez Instytut Geopolityki od 2009 r.; w ubiegłym roku zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Poniżej – w otwartym dostępie – do pobrania jest wersja elektroniczna tomu 8., […]

E-booki

Warto przeczytać: „Przegląd Geopolityczny” tom 7: 2014

Zachęcamy do lektury kwartalnika "Przegląd Geopolityczny". Czasopismo jest wydawane przez Instytut Geopolityki od 2009 r.; w ubiegłym roku zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Poniżej – w otwartym dostępie – do pobrania jest wersja elektroniczna […]

E-booki

Anatolij Golicyn: Nowe kłamstwa w miejsce starych

Warto przeczytać: Anatolij Golicyn, Nowe kłamstwa w miejsce starych: komunistyczna strategia podstepu i dezinformacji, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa 2007. Wersja elektroniczna do bezpłatnego pobrania po kliknięciu w okładkę.

E-booki

Warto przeczytać: Lekcja Majdanu

Warto przeczytać: Robert Potocki, Agnieszka Stec, Leszek Kucz, Lekcja Majdanu. Polskie czasopiśmiennictwo wobec pomarańczowej rewolucji, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2008. Wersja elektroniczna publikacji jest do bezpłatnego pobranie po kliknięciu w niżej zamieszczoną okładkę.