Geopolityka

Warto przeczytać: Piotr Eberhardt: Słowiańska geopolityka

Warto przeczytać: Piotr Eberhardt, Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2017, ss. 360 (oprawa twarda, seria ARKANA HISTORII). Od wydawcy Książka, składająca się z dwunastu esejów, poświęcona […]

Geopolityka

Warto przeczytać: Piotr Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej

Warto przeczytać: Piotr Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Oginiec, Warszawa 2016, ss. 306, ISBN 978-83-939397-6-3. Książka składa się z dwu części. Pierwsza przedstawia i poddaje krytycznej analizie poglądy ośmiu klasyków światowej geopolityki. […]

Geopolityka

Piotr Eberhardt: Mapa polityczna przyszłej środkowej Europy wg Władimira Żyrinowskiego

Pierwodruk: "Przegląd Geopolityczny" 2015, tom 11. POBIERZ  prof. dr hab. Piotr Eberhardt Władimir Żyrinowski jest niewątpliwie postacią polityczną barwną i ekstrawagancką. Jego niepoważne a często groteskowe publiczne wystąpienia są szeroko komentowane w środkach masowego przekazu […]

Europa Środkowa

Piotr Eberhardt: Polski panslawizm jako idea geopolityczna

Artykuł pochodzi z "Przeglądu Geopolitycznego" tom 7: 2014. Pobierz PDF.    prof. dr hab. Piotr Eberhardt Wprowadzenie Polski panslawizm w odróżnieniu od rosyjskiego nigdy nie odgrywał istotniejszej roli politycznej. Stanowił raczej mało ważny margines w polskich […]

Brak grafiki
Geopolityka

Warto przeczytać: Problematyka geopolityczna ziem polskich

Warto przeczytać: Piotr Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, IGiPZ PAN, Warszawa 2008. Wersja elektroniczna książki do bezpłatnego pobrania po kliknięciu w okładkę.

Recenzje i nowości wydawnicze

Polska przestrzeń geopolityki

prof. dr hab. Jarosław Macała   Recenzja: Piotr Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2008, ss. 337.