Warto przeczytać: Piotr Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej

Warto przeczytać: Piotr Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej

eberhardt_piotr_rozwoj_swiatowej_mysliWarto przeczytać: Piotr Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Oginiec, Warszawa 2016, ss. 306, ISBN 978-83-939397-6-3.

Książka składa się z dwu części. Pierwsza przedstawia i poddaje krytycznej analizie poglądy ośmiu klasyków światowej geopolityki. Druga omawiam wybrane idee i koncepcje geopolityczne dotyczące Europy. 

O Autorze

Piotr Eberhardt (ur. 27 grudnia 1935 w Warszawie) – polski geograf, profesor Polskiej Akademii Nauk, autor studiów z dziedziny demografii, geografii ludności, w tym problematyki narodowościowej Europy Środkowej i Wschodniej w XX w. a także polskiej i światowej myśli geopolitycznej. Od 1960 niezmiennie związany z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, gdzie w 1968 uzyskał doktorat, zaś w 1976 habilitację. Tytuł profesora z zakresu nauk o Ziemi uzyskał w 1994. Od 1983 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wyróżniony w 1994 nagrodą „Przeglądu Wschodniego” za dorobek naukowy poświęcony problematyce wschodniej, w 2002 nagrodą naukową im. Stanisława Staszica PAN, w 2004 nagrodą państwową Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe, a w 2009 nagrodą i medalem Zygmunta Glogera.

Recenzja publikacji:

 

Książkę można kupić TUTAJ

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę