Cytaty

Adam Skwarczyński o Józefie Piłsudskim

Jego ideał wychowawczy zmierza do urobienia człowieka własnowolnego i własnowolnego społeczeństwa, do wydobywania z ludzi i ze społeczeństwa czynu. Nie nakazywania, ale stawiania człowieka i społeczeństwa w takim położeniu, w którym rodzi się decyzja, poczucie […]

Europa Środkowa

Józef Piłsudski: Strzeżcie się agentur

Przemówienie z dnia 7 sierpnia 1927 r. na Zjeździe Legionistów w Kaliszu. Marszałek Józef Piłsudski Gdy tematu dla dzisiejszego przemówienia szukałem, doszedłem do wniosku, że niedostatecznie w moich przemówieniach legionowych podkreśliłem jedną wielką prawdę naszego […]

Geopolityka

Edmund Charaszkiewicz: Zagadnienie prometejskie

W ramach publikacji tekstów źródłowych z zakresu historii myśli geopolitycznej, poniżej zamieszczamy referat na temat prometeizmu jako ruchu politycznego, wygłoszony w dniu 12 lutego 1940 roku w Paryżu, w hotelu "Ceres", przez Edmunda Charaszkiewicza, oficera przedwojennego polskiego wywiadu wojskowego. Poniżej […]

Geopolityka

Józef Piłsudski: Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu

Tekst z 1923 r. marsz. Józef Piłsudski O Gabrjelu Narutowiczu słyszałem względnie bardzo dawno. Rodzina Narutowiczów pochodzi z tych samych stron, co moja — ze Żmudzi, i należy do tej samej ziemiańskiej szlacheckiej sfery, w […]

Geopolityka

Józef Piłsudski: Psychologia więźnia

marsz. Józef Piłsudski Zostałem zaproszony przez Komitet, mający w opiece byłych więźniów politycznych, do wygłoszenia odczytu na temat psychologji więźnia. Polska jest może jedynym krajem, obecnie istniejącym wśród wielu innych narodów i krajów, gdzie jest […]