Geopolityka

Polecamy: Jakub Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym

Polecamy: Jakub Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2011, ss. 274. Pierwsza na rynku polskim monografia poświęcona geopolityce krytycznej, nowej szkole myślenia o sprawach międzynarodowych, jaka powstała w ramach geopolityki w latach 90. XX wieku. […]

English section

Jakub Potulski: Postmodern geopolitics

prof. Jakub Potulski The world that we have been witnessing is undergoing radical change, directly connected with the information revolution and transition from modern to the so-called postindustrial/postmodern society. The pace of these changes increases […]

Geopolityka

Jakub Potulski: Geopolityka jako krytyka społeczna

dr Jakub Potulski    Geopolityka nader rzadko jest utożsamiana z radykalnymi i krytycznymi podejściami w naukach społecznych, które nawiązując do tradycji marksistowskiej bądź też do tradycji szkoły frankfurckiej zajmują krytyczną postawę wobec istniejącej rzeczywistości społecznej, […]