Azja

Daniel S. Zbytek: Indyjska rewolucja wyborcza

Daniel S. Zbytek 15 maja 2014 Indyjska Główna Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalnie wynik wyborów parlamentarnych.  Mimo, iż spodziewano się zwycięstwa koalicji pod przewodnictwem Indyjskiej Partii Ludowej (BJP – Bharatiya Janata Party), to skala tego zwycięstwa […]

Geopolityka

Daniel S. Zbytek: Ukraina szansą dla Rosji

Daniel S. Zbytek Rosja zajęła Krym. Reakcja świata to bardziej zdziwienie, niż przerażenie agresją państwa, które ma ambicje imperialne na skalę globalną, a nie jest w stanie zmodernizować gospodarki, powstrzymać zapaści demograficznej, nie wyciąga wniosków […]

Geopolityka

Daniel S. Zbytek: Prezydent Obama i jego wizja państwa, czyli manifest wyborczy Partii Demokratycznej

Daniel S. Zbytek 28 stycznia 2014 roku przed obiema izbami amerykańskiego parlamentu Prezydent Barack Obama przedstawił swoje orędzie o stanie państwa. To tradycyjna formuła, prezentowana przedstawicielom narodu przez szefa władzy wykonawczej, podstawowych zamierzeń swojej polityki […]