Program V Zjazdu Geopolityków Polskich
Poniżej zamieszczamy pełny program V Zjazdu Geopolityków Polskich,  ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej geopolityce i sprawom międzynarodowym, która odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Program konferencji

 

12 kwietnia 2013 r.
 
15:00-15:45 – uroczysta inauguracja konferencji (Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych)
            – Powitanie uczestników przez władze Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego;
            –  Ceremonia wręczenia nagród w konkursie „Książka Geopolityczna Roku 2012”
             – Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Grzegorza Radomskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
             – Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Piotra Grochmalskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
15:45-16:00 – przerwa na kawę
 
16:00-17:30
Debata z udziałem gości zagranicznych
Geopolityka Europy Centralnej: szanse i zagrożenia
Uczestnicy: prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Robert Ištok (Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja), senator RP Jan Filip Libicki, red. Witold Michałowski (kwartalnik „Rurociągi”), dr Mateusz Piskorski (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych), prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (Uniwersytet Warszawski), red. Andriej Wypołzow (Agencja Informacyjna NewsBalt, Kaliningrad, Rosja)
Moderator: dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
 
Panel 1. Inauguracyjny (s. 310)
17:45-18:45
Świat wobec wyzwań geopolitycznych
Moderator: mgr Arkadiusz Meller
 
17:45-18:00
prof. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej)
Rywalizacja Chin i Indii w Afryce i na Bliskim Wschodzie
18:00-18:15
dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej)
Polska geopolityka w wymiarze subregionalnym
18:15-18:30
dr Wojciech Wierzejski (Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)
Źródła energii w XXI wieku jako element potencjału geopolitycznego państw
18:30-18:45
dr Mateusz Piskorski (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych)
Między ingerencją a interwencją. Reakcje podmiotów zewnętrznych na wojnę domową w Syrii 2011-2013
 
 
13 kwietnia 2013 r.
9:30-10:00
Rejestracja uczestników
 
Panel 1. (s. 310)
10:00-11:00
Federacja Rosyjska i Azja wobec wyzwań geopolitycznych
Moderator: dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
 
10:00-10:15
prof. dr hab. Robert Ištok, mgr Dominika Plavčanová (Prešovská univerzita v Prešove)
Russian geopolitics and geopolitics of Russia. Phenomenon of space
10:15-10:30
mgr Robert Mieczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Konflikty na Zakaukaziu, splot problemów natury etnicznej i energetycznej
10:30-10:45
mgr Sylwia Zakrzewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Wielowektorowość w białoruskiej polityce zagranicznej – rzeczywistość czy iluzja?
10:45-11:00
dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
Geopolityka akademicka w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2012 – założenia teoretyczne i główne nurty badawcze
 
Panel 2. (s. 301)
10:00-11:00
Federacja Rosyjska i Azja wobec wyzwań geopolitycznych
Moderator: mgr Krystian Chołaszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 
10:00-10:15
prof. dr hab. Olga Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Integracja Eurazji jako globalny projekt geopolityczny Rosji
10:15-10:30
dr Krzysztof Żęgota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Centralizm – regionalizm – autonomia: casus Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej
10:30-10:45
mgr Beata Jaroszewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Turcja geostrategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej
10:45-11:00
mgr Marlena Sawicka (Uniwersytet Warszawski – finansowanie badań przez spółki Gazprom i EuRoPol Gaz; Polskie Towarzystwo Geopolityczne, O. W-wa)
Międzywojenny eurazjatyzm
 
Panel 3. (s. 303)
10:00-11:00
Współczesne procesy geopolityczne
Moderator: mgr Arkadiusz Meller (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 
10:00-10:15
prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)
Rywalizacja geopolityczna jako gra o sumie zerowej
dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski)
Przestrzeń geoekonomiczna w wymiarze finansów międzynarodowych
10:30-10:45
dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski)
Od geopolityki do geoekonomii: determinanty mocarstwowości ekonomicznej Niemiec
10:45:11:00
dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Zagrożenia destabilizacji sytuacji w regionie Europy Środkowowschodniej ze strony Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda” 
 
Panel 4. (s. 302)
10:00-11:00
Współczesne procesy geopolityczne
Moderator: lic. Joanna Rak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 
10:00-10:15
dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej)
Wyzwania metodologiczne w badaniu grupy BRICS
10:15-10:30
mgr Marcin Soboń (Uniwersytet Wrocławski)
Geopolityka w przestrzeni
10:30-10:45
mgr Beata Wożniak-Krawczyk (Uniwersytet Gdański)
Niemilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego wobec zagrożeń XXI wieku
10:45-11:00
mgr Piotr Lewandowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Arabska Wiosna – szanse, nadzieje i rozczarowanie
 
11:10-11:45 Przerwa kawowa
 
Panel 5. (s. 310)
11:45-13:00
Europa i Polska wobec wyzwań geopolitycznych
Moderator: mgr Mateusz Hudzikowski (Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
 
11:45-12:00
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Wpływ Polityki Partnerstwa Wschodniego na geopolityczną przyszłość Ukrainy
12:00-12:15
lic. Patryk Bukowski (Uniwersytet Gdański)
Geopolityczne uwarunkowania konfliktów na Bałkanach
12:15-12:30
mgr Mateusz Hudzikowski (Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
Problematyka geopolityczna w działalności francuskich ośrodków analitycznych i badawczych
12:30-12:45
mgr Agata Biernat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Położenie geopolityczne Albanii i jego wpływ na politykę bezpieczeństwa państwa
12:45-13:00
kpt. mgr inż. Mariusz Falkowski (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki)
Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce
 
Panel 6. (s. 301)
11:45-13:00
Świat wobec wyzwań geopolitycznych
Moderator: mgr Krystian Chołaszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 
11:45-12:00
dr Irina Kozárová (Prešovská univerzita v Prešove)
Driving forces of globalization
12:00-12:15
mgr Łukasz Reszczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Geopolityka Kosowa
12:15-12:30
lic. Beata Karolina Belica (Uniwersytet Gdański)
Uwarunkowania geopolityczne możliwości powstania kurdyjskiej autonomii
12:30-12:45
mgr Mateusz Łakomy (niezależny analityk i konsultant) 
Czy Polskę stać na niezależność? Analiza ekonomicznej zdolności Polski do zapewnienia bezpieczeństwa państwa
12:45-13:00
mgr Bartłomiej Jasiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Unia Zachodnioeuropejska jako przykład dynamiki zmian systemu bezpieczeństwa w Europie
 
Panel 7. (s. 303)
11:45-13:00
Myśl geopolityczna
Moderator: mgr Arkadiusz Meller
 
11:45-12:00
dr Grzegorz Tokarz (Uniwersytet Wrocławski)
Początki Słowian i Słowiańszczyzny – wizja Wawrzyńca Surowieckiego
12:00-12:15
mgr Wojciech Łysek (Uniwersytet Jagielloński)
Między „Polską Jagiellońską” a „Polską Piastowską”. Recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL
12:15-12:30
mgr Arkadiusz Meller (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Położenie geopolityczne Polski w ocenie polskich monarchistów (1918-1939)
12:30-12:45
dr Patryk Tomaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Czy istnieje alternatywa wobec Unii Europejskiej? Koncepcje bezpieczeństwa zewnętrznego Polski alternatywne wobec Unii Europejskiej w polskiej myśli politycznej po 1989 roku
12:45-13:00
Piotr Leszczyński (Akademia Obrony Narodowej)
Arktyka – nowa arena walki państw o wpływy
 
Panel 8. (s. 302)
11:45-13:00
Myśl geopolityczna
Moderator: lic. Joanna Rak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 
11:45-12:00
dr Łukasz Lewkowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Gdyby Hitler zwyciężył… Europa Wschodnia w planach nazistowskich Niemiec
12:00-12:15
mgr Michał Jarocki (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)
Arktyka jako nowe pole globalnych przemian geopolitycznych
12:15-12:30
dr Gaweł Strządała (Uniwersytet Opolski)
Prusy i Rzesza Niemiecka w koncepcjach politycznych Władysława Studnickiego do roku 1914
12:30-12:45
dr Krzysztof Iwańczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Geopolityczne widzenie świata Zbigniewa Brzezińskiego
12:45-13:00
lic. Joanna Rak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Spójność wizji polsko-niemiecko-rosyjskich relacji w ramach exposés Prezesów Rady Ministrów okresu III RP
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę