Lista uczestników V Zjazdu Geopolityków Polskich

Lista uczestników V Zjazdu Geopolityków Polskich

 

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę uczestników V Zjazdu Geopolityków Polskich. Szczegółowy program konferencji ukaże się jeszcze dziś na naszym portalu i stronie PTG.

 

  

 L.p.
Prelegent(-ka)
Uczelnia/instytucja
Tytuł referatu /głos w dyskusji
1.
 
kpt. mgr inż. Jarosław Affek
Uniwersytet Wrocławski
Głos w dyskusji
2.
lic. Beata Karolina Belica
Uniwersytet Gdański
Uwarunkowania geopolityczne możliwości powstania kurdyjskiej autonomii
 
3.
prof. dr hab. Stanisław Bieleń
Uniwersytet Warszawski
Głos w dyskusji
4.
mgr Agata Biernat
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Położenie geopolityczne Albanii i jego wpływ na politykę bezpieczeństwa państwa
5.
lic. Patryk Bukowski
Uniwersytet Gdański
Geopolityczne uwarunkowania konfliktów na Bałkanach
6.
dr Gracjan Cimek
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Wyzwania metodologiczne w badaniu grupy BRICS
7.
 
mgr Marcin Domagała
 
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych
Głos w dyskusji
8.
kpt. mgr inż. Mariusz Falkowski
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce
9.
prof. dr hab. Piotr Grochmalski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wykład inauguracyjny
10.
mgr Mateusz Hudzikowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Problematyka geopolityczna w działalności francuskich ośrodków analitycznych i badawczych
11.
prof. Robert Ištok, mgr Dominika Plavčanová
Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja
Russian geopolitics and geopolitics of Russia. Phenomenon of space
12.
dr Krzysztof Iwańczuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Geopolityczne widzenie świata Zbigniewa Brzezińskiego
13.
 
mgr inż. Jan M. Janiszewski
 
Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Głos w dyskusji
14.
mgr Michał Jarocki
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Arktyka jako nowe pole globalnych przemian geopolitycznych
15.
mgr Beata Jaroszewska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Turcja geostrategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej
16.
mgr Bartłomiej Jasiński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Unia Zachodnioeuropejska jako przykład dynamiki zmian systemu bezpieczeństwa w Europie
17.
dr Karina Jędrzejowska
Uniwersytet Warszawski
Przestrzeń geoekonomiczna w wymiarze finansów międzynarodowych
18.
dr Irina Kozárová
Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja
Driving forces of globalization
 
19.
mgr Piotr Kułakowski
Politechnika Rzeszowska
Głos w dyskusji
20.
dr Zbigniew Lach
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Polska geopolityka w wymiarze subregionalnym
21.
Piotr Leszczyński
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Arktyka – nowa arena walki państw o wpływy
22.
mgr Piotr Lewandowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Arabska Wiosna – szanse, nadzieje i rozczarowanie
23.
Jan Filip Libicki
Senator RP
Głos w dyskusji
24.
dr Łukasz Lewkowicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Gdyby Hitler zwyciężył… Europa Wschodnia w planach nazistowskich Niemiec
25.
mgr Mateusz Łakomy
niezależny analityk i konsultant
Czy Polskę stać na niezależność? Analiza ekonomicznej zdolności Polski do zapewnienia bezpieczeństwa państwa
26.
mgr Wojciech Łysek
Uniwersytet Jagielloński
Między „Polską Jagiellońską” a „Polską Piastowską”. Recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL
27.
mgr Arkadiusz Meller
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Położenie geopolityczne Polski w ocenie polskich monarchistów (1918-1939)
28.
mgr Krzysztof Olek
 
Instytut Konsultantów Europejskich
Głos w dyskusji
29.
mgr Robert Mieczkowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Konflikty na
Zakaukaziu, splot problemów natury etnicznej i energetycznej
30.
 
prof. dr hab. Leszek Moczulski
 
Polska Akademia Nauk
Głos w dyskusji
31.
dr Mateusz Piskorski
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych
Między ingerencją a interwencją. Reakcje podmiotów zewnętrznych na wojnę domową w Syrii 2011-2013
32.
prof. dr hab. Grzegorz Radomski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wykład inauguracyjny
33.
lic. Joanna Rak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Spójność wizji polsko-niemiecko-rosyjskich relacji w ramach exposés Prezesów Rady Ministrów okresu III RP
34.
mgr Łukasz Reszczyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Geopolityka Kosowa
35.
mgr Marlena Sawicka
Uniwersytet Warszawski (finansowanie badań przez spółki Gazprom i EuRoPol Gaz); Polskie Towarzystwo Geopolityczne, O. W-wa.
Międzywojenny euroazjatyzm
36.
Kamil Siemieniuk
 Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Głos w dyskusji
37.
prof. dr hab. Julian Skrzyp
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Rywalizacja Chin i Indii w Afryce i na Bliskim Wschodzie
38.
prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
Uniwersytet Warszawski
Głos w dyskusji
39.
mgr Marcin Soboń
Uniwersytet Wrocławski
Geopolityka w przestrzeni
40.
mgr Marek Śmigasiewicz
Uniwersytet Warszawski
Geopolityka w skali mikro. Uwarunkowania geopolityczne europejskich państw karłowatych
41.
 
mgr Michał Specjalski
 
Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Głos w dyskusji
42.
dr Gaweł Strządała
Uniwersytet Opolski
Prusy i Rzesza Niemiecka w koncepcjach politycznych Władysława Studnickiego do roku 1914
43.
prof. dr hab. Mirosław Sułek
Uniwersytet Warszawski
Rywalizacja geopolityczna jako gra o sumie zerowej
44.
dr Leszek Sykulski
Polskie Towarzystwo Geopolityczne; Instytut Geopolityki w Częstochowie
Geopolityka akademicka w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2012 – założenia teoretyczne i główne nurty badawcze
45.
Bartosz Krzysztof Szczepaniak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Głos w dyskusji
46.
 
dr Mateusz Wiliński
 
Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Głos w dyskusji
47.
dr Grzegorz Tokarz
Uniwersytet Wrocławski
Początki Słowian i Słowiańszczyzny – wizja Wawrzyńca Surowieckiego
48.
dr Patryk Tomaszewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Czy istnieje alternatywa wobec Unii Europejskiej. Koncepcje bezpieczeństwa zewnętrznego Polski alternatywne wobec Unii Europejskiej w polskiej myśli politycznej po 1989 roku
49.
prof. dr hab. Olga Wasiuta
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Integracja Eurazji jako globalny projekt geopolityczny Rosji
50.
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wpływ Polityki Partnerstwa Wschodniego na geopolityczną przyszłość Ukrainy
51.
dr Wojciech Wierzejski
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Źródła energii w XXI wieku jako element potencjału geopolitycznego państw
52.
mgr Beata Woźniak-Krawczyk
Uniwersytet Gdański
Niemilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego wobec zagrożeń XXI wieku
53.
dr Anna Wróbel
Uniwersytet Warszawski
Od geopolityki do geoekonomii: determinanty mocarstwowości ekonomicznej Niemiec
54.
red. Andrey Vypolzov
 
Agencja informacyjna “NewsBalt”
Głos w dyskusji
55.
mgr Sylwia Zakrzewska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wielowektorowość w białoruskiej polityce zagranicznej – rzeczywistość czy iluzja?
56.
dr Andrzej Zapałowski
Uniwersytet Rzeszowski
Zagrożenia destabilizacji sytuacji w regionie Europy Środkowowschodniej ze strony Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda”
57.
dr Krzysztof Żęgota
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centralizm – regionalizm – autonomia: casus Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę