V Zjazd Geopolityków Polskich
  V Zjazd Geopolityków Polskich odbył się w dniach 12-13 kwietnia 2013 r. w Toruniu. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika (Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych). W konferencji udział wzięło ok. 100 osób (zarejestrowani uczestnicy oraz obserwatorzy), w trakcie ośmiu panelów wygłoszono ponad 40 referatów. W czasie Zjazdu wręczono nagrody w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2012, które odebrali prof. Stanisław Bieleń, prof. Andrzej Skrzypek, dr Jan Radzim, dr Karina Jędrzejowska, dr Anna Wróbel. W pierwszym dniu konferencji odbyła się także debata pt. "Geopolityka Europy Centralnej – szanse i zagrożenia". Po raz pierwszy w historii Zjazdów odczyty wygłosili gości zagraniczni – delegacja Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja).
 
Na konferencji reprezentowane były m.in. Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Obrony Narodowej, Akademia Polonijna, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Rzeszowska, Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja), Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych z Wrocławia, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Instytut Geopolityki z Częstochowy, Instytut Konsultantów Europejskich, Polskie Towarzystwo Geopolityczne.
 
W czasie Zjazdu wręczono nagrody w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2012, które odebrali prof. Stanisław Bieleń, prof. Andrzej Skrzypek, dr Jan Radzim, dr Karina Jędrzejowska, dr Anna Wróbel. W pierwszym dniu konferencji odbyła się także debata pt. "Geopolityka Europy Centralnej – szanse i zagrożenia". Po raz pierwszy w historii Zjazdów odczyty wygłosili gości zagraniczni – delegacja Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja).
 
Władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego składają serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników i obserwatorów Zjazdu. Osobne podziekowania kierunjemy do gospodarza konferencji – Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, całego sekretariatu Zjazdu i wszystkich współorganizatorów.  

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę