Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń

Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń

Nowość wydawnicza: Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, Czwołek Arkadiusz, Nowak-Paralusz Magdalena, Gawron-Tabor Karolina (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 426.

W książce Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie. O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy Ryszard Skarzyński bezpardonowo obszedł się z badaczami zajmującymi się systemami partyjnymi, odmawiając im statusu naukowców, a samo zagadnienie sprowadzając do rangi wiedzy o społeczeństwie, o charakterze wiedzy potocznej, a nie naukowej. O ile można zgodzić się z tezą białostockiego profesora, że partie polityczne to jedynie powierzchowny symptom szerszego (i posiadającego niezbadaną jeszcze głębię) zjawiska polityczności, to należałoby jednocześnie zauważyć, że żadna inna dziedzina nauki poza politologią nie zajmuje się badaniem politycznych aspektów systemów partyjnych i tym podobnych obszarów polityki, a wiedza dostarczana przez badaczy nie jest oczywista. Ich dorobek stanowi zatem, nolens volens, fundament dalszych badań politologicznych.

*

Ze wstępu:

Rozwój partii i systemów partyjnych jest postrzegany jako jeden z najważniejszych wskaźników kondycji nowych demokracji, a badanie partii i ich roli w systemach politycznych pozwala nie tylko na diagnozę procesów demokratyzacji ustrojów państwowych, ale służy także lepszemu zrozumieniu procesów transformacji. Należy jednak mieć na uwadze, że partie w krajach byłego bloku wschodniego noszą piętno dziedzictwa słabego, czy wręcz niefunkcjonującego, doświadczenia demokratycznego. Pluralizm polityczny w państwach Europy Środkowo-Wschodniej stał się nowa jakością w systemie politycznym i interesującym obszarem analiz naukowych.

Partie polityczne stały się ważnymi elementami systemu politycznego, które należy rozpatrywać wielowymiarowo, gdyż ich siła oraz sposób funkcjonowania maja decydujący wpływ na jakość i stabilność systemu władzy, We współczesnej politologii dominuje przekonanie, że funkcje partii politycznych ulegają redefinicji, ale one same pozostają ważnymi aktorami sceny politycznej.

Zobacz szczegóły i spis treści na stronie wydawnictwa

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę