Geopolityka

Polskie wizje Unii Europejskiej

Marek Tyrała Procesy integracyjne towarzyszyły dziejom Europy przez wieki. U podstaw integracji leżały różne koncepcje idei Europy, które były ciągle urozmaicane nowymi poszukiwaniami.  Unię Europejską można zdefiniować jako wspólnotę kulturową, polityczną, prawną, społeczną oraz ekonomiczną[1]. […]