Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską. Komunikat dla uczestników #1

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską. Komunikat dla uczestników #1

Konkurs Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

z zakresu spraw międzynarodowych

Edycja I

Szanowni Uczestnicy Konkursu,

31 sierpnia br. upłynął termin przyjmowania prac licencjackich, zaś 3 września br. prac magisterskich.
 
Wpłynęło łącznie 112 prac, z tego 69 prac licencjackich i 43 prace magisterskie.
Autorzy reprezentują kilkadziesiąt uczelni z całego kraju oraz wiele kierunków studiów (m.in. politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, ekonomia, historia, geografia, bezpieczeństwo narodowe).
 
W dniu 9 września br. o godz. 12:00 ogłosimy, które prace przejdą do II etapu konkursu. Komisja wybierze od czterech do ośmiu  prac licencjackich i od pięciu do dziesięciu prac magisterskich. Pod uwagę brane są m.in. zbieżność tematu pracy z zakresem tematycznym konkursu, kompozycja pracy, przyjęta metodologia oraz warsztat badawczy. Wszyscy Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane do II etapu otrzymają upominki książkowe.
 
W II etapie komisja wybierze jedną pracę licencjacką i jedną magisterską, których Autorzy otrzymają nagrodę główną w konkursie. Komisja może przyznać także po jednym wyróżnieniu.

Ostateczny wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości 14 września (sobota) o godz. 12:00.
 
Wręczenie nagród odbędzie się 21 września br. (sobota) o godz. 10:30 w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Żurawia 4, sala 501, V piętro).
 
Poniżej przypominamy pozostałe zasady.
 
Polskie Towarzystwo Geopolityczne wraz z portalem Geopolityka.net ogłosiło konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską poświęcone sprawom międzynarodowym.
 
Do udziału zapraszono autorów prac powstałych w latach 2012-2013, z zakresu geopolityki, geografii, historii, stosunków międzynarodowych (politycznych, gospodarczych i kulturalnych), nauk politycznych, internacjologii, prawa międzynarodowego i innych nauk społecznych.
 
W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna w każdej kategorii (praca licencjacka, praca magisterska), na którą składać się będzie dyplom, nagrody książkowe ufundowane przez PTG i sponsorów, członkostwo w PTG przy zwolenieniu ze składki członkowskiej za rok 2013, bezpłatny udział w konferencji naukowej pt. Metody badania polityki globalnej,  oraz do wyboru: pełne sfinansowanie opublikowania fragmentu pracy jako rozdziału w monografii lub możliwość sfinansowania 80 proc. kosztów wydania całej pracy jako książki.
 
Z pozostałych prac zostaną wybrane wyróżniające się, których autorzy otrzymają nagrody książkowe.
 
Informujemy, że prace ocenia pięcioosobowa komisja konkursowa, złożona z członków Rady Naukowej i Zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (osoby posiadające minimum stopień doktora), pod przewodnictwem przewodniczącego Rady, Pana prof. dra hab. Piotra Eberhardta.
 
Dla najlepszych uczestników możliwość współpracy z redakcją portalu Geopolityka.net.
 
Z poważaniem
Zarząd PTG i Redakcja Geopolityka.net 
 
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę