Oficjalne dokumenty kształtujące politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Oficjalne dokumenty kształtujące politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Kamil Gołaś

Przyjmuje się, że najważniejszymi dokumentami mającymi wpływ na politykę bezpieczeństwa są: Koncepcje bezpieczeństwa narodowego z lat 1997 i 2000, Doktryny wojenne z lat 1993 i 2000 oraz Koncepcje polityki zagranicznej z lat 1993 i 2000.

Przed przystąpieniem do omawiania wyżej wymienionych dokumentów zasadne wydaje się wyjaśnienie kilku terminów związanych z interesującą nas materią.

  • Koncepcja bezpieczeństwa narodowego FR – stanowi ona system poglądów w celu zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, społeczeństwa i państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi we wszystkich sferach działalności.
  • Doktryna wojenna FR – jest to całokształt oficjalnych poglądów, określających wojskowo – polityczne, wojskowo – strategiczne i wojskowo – ekonomiczne podstawy zapewnienia bezpieczeństwa Rosji.
  • Koncepcja polityki zagranicznej FR – jest to system poglądów dotyczących utrzymania podstawowych kierunków działalności polityki zagranicznej państwa.[1]

 


[1] I. Topolski: Siła militarna…  s. 139

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę