Akademia Obrony Narodowej: Odbudujmy Armię Krajową!

Akademia Obrony Narodowej: Odbudujmy Armię Krajową!

aonInformacja od naszego partnera – ObronaNarodowa.pl

Odbudujmy AK

Eksperci z Akademii Obrony Narodowej chcą odbudowy Armii Krajowej! Nowa AK, ma być – zgodnie z postulatami społecznych organizacji proobronnych – elementem terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych. Publikujemy pierwowzór dokumentu opracowanego i przyjętego przez ekspertów AON a zaprezentowanego już w zmienionej wersji opinii publicznej w maju br.

W maju br. Zespół autorski ekspertów Akademii Obrony Narodowej, pracujący pod przewodnictwem gen. dyw. rez. prof. dr. hab. Bogusława Packa przedstawił koncepcję reformy Narodowych Sił Rezerwowych. Dokument ten odbiegał jednak częściowo od swojego pierwowzoru, przyjętego przez zespół AON. W oryginale dokumentu zaproponowano nową formę jednostek, nazywając je wprost Terytorialnymi Oddziałami/Pododdziałami Armii Krajowej. Przedstawiono także strukturę organizacyjną systemu dowodzenia terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych.

By przeczytać całość pierowozoru dokumentu opracowanego przez ekspertów Akademii Obrony Narodowej kliknij tutaj: Reforma Narodowych Sił Rezerwowych. Utworzenie Armii Krajowej

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę