Bezpieczeństwo narodowe

Akademia Obrony Narodowej: Odbudujmy Armię Krajową!

Informacja od naszego partnera – ObronaNarodowa.pl Odbudujmy AK Eksperci z Akademii Obrony Narodowej chcą odbudowy Armii Krajowej! Nowa AK, ma być – zgodnie z postulatami społecznych organizacji proobronnych – elementem terytorialnego komponentu Sił Zbrojnych. Publikujemy […]

Bezpieczeństwo narodowe

Grzegorz Matyasik: Utworzenie wojsk terytorialnych to konieczność

Geopolityka.net: Kampania społeczna „Odbudujmy Armię Krajową” (www.odbudujmyAK.pl), postuluje utworzenie systemu wojsk Obrony Terytorialnej, dziedziczących tradycje AK i wzorowanych w sensie organizacyjnym na Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Zapytam nieco przewrotnie, czy takie zamierzenia mają sens w kontekście […]

Bezpieczeństwo narodowe

Odbudujmy Armię Krajową – kampania społeczna

Kampanie społeczne Trzeciego maja br. stowarzyszenie Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej – ObronaNarodowa.pl rozpoczęło społeczną kampanię pt. "Odbudujmy Armię Krajową".  W oświadczeniu czytamy m.in. „Odbudowę Armii Krajowej” rozumiemy jako utworzenie powszechnego, terytorialnego komponentu nowoczesnej obronnej […]