Tagi: "Julian Skrzyp"

Julian Skrzyp: Wielki marsz Państwa Środka ku pozycji globalnego ośrodka siły – część IV

Julian Skrzyp: Wielki marsz Państwa Środka ku pozycji globalnego ośrodka siły – część IV

prof. dr hab. Julian Skrzyp   Chiny w Europie Stosunki gospodarcze z Chinami można rozpatrywać dwojako: a)       Chiny-UE, b)      Chiny-wybrane państwa europejskie. W pierwszym przypadku stosunki gospodarcze rozwijały się w oparciu o umowę handlową podpisaną w 1978 r. i związane były m.in. z otwieraniem rynków europejskich na tekstylia pochodzenia chińskiego. W 2006 r. Komisja Europejska ogłosiła Polityczne Ramy Globalnego Handlu, […]

Czytaj dalej ›
Wielki marsz Państwa Środka ku pozycji globalnego ośrodka siły – część III

Wielki marsz Państwa Środka ku pozycji globalnego ośrodka siły – część III

prof. dr hab. Julian Skrzyp   Chiny w Azji Południowej i Południowo-Zachodniej Azja Południowa obejmuje m. in. Afganistan, Indie i Pakistan, z kolei Południowo-Zachodnia – państwa Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu. Na relacje między Chinami a państwami wymienionego obszaru miały wpływ wydarzenia w Iraku i Afganistanie. Po wkroczeniu wojsk amerykańskich do Afganistanu, Pakistan i Indie poparły działania wojsk amerykańskich. Uczyniły to także […]

Czytaj dalej ›
Julian Skrzyp: Wielki marsz Państwa Środka ku pozycji globalnego ośrodka siły – część II

Julian Skrzyp: Wielki marsz Państwa Środka ku pozycji globalnego ośrodka siły – część II

prof. dr hab. Julian Skrzyp   Aktywność ekonomiczna Chin w świecie Pod pojęciem Azji Centralnej rozumie się obszar zajmowany przez 5 państw, byłych republik radzieckich. Są to: Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan (Rysunek 1.). Państwa te, ze względu na występowanie na ich terytoriach wielu surowców strategicznych, są przedmiotem zainteresowania nie tylko Chin, lecz także Rosji, Stanów Zjednoczonych, Indii, UE […]

Czytaj dalej ›
Julian Skrzyp: Wielki marsz Państwa Środka ku pozycji globalnego ośrodka siły – część I

Julian Skrzyp: Wielki marsz Państwa Środka ku pozycji globalnego ośrodka siły – część I

prof. dr hab. Julian Skrzyp   Wprowadzenie W okresie świata bilateralnego dwa ówczesne mocarstwa – Stany Zjednoczone i Związek Radziecki – prowadziły rywalizację gospodarczą i militarną, w tym także w zakresie podboju przestrzeni kosmicznej. Każde z tych mocarstw prowadziło działania na rzecz pozyskania sojuszników. Stany Zjednoczone wspierały Chiny, gdyż według amerykańskich geopolityków wzmocnienie Pekinu jako przeciwwagi dla Moskwy zwiększa bezpieczeństwo […]

Czytaj dalej ›
Prelekcja Prof. Juliana Skrzypa – ZAPIS

Prelekcja Prof. Juliana Skrzypa – ZAPIS

Zachęcamy do przesłuchania nagrania z otwartego spotkania Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego Oddział Warszawski pt. "Geopolityka i geostrategia wielkich mocarstw w regionie Oceanu Indyjskiego i Zachodniego Pacyfiku" wygłoszony przez Prof. Juliana Skrzypa (AON, PTG OW) w Polskiej Korporacji Akademickiej Aquilonia 20 marca 2013 roku. POSŁUCHAJ

Czytaj dalej ›
stat4u