Tagi: "geopolityka rurociągów"

Tadeusz Zbigniew Leszczyński: Energetyka na Bałkanach – między Unią Europejską a Federacją Rosyjską

Tadeusz Zbigniew Leszczyński: Energetyka na Bałkanach – między Unią Europejską a Federacją Rosyjską

Pierwodruk: "Przegląd Geopolityczny" 2014, tom 9. Pobierz PDF.   dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński Wstęp Energia odgrywa jedną z najważniejszych ról w rozwoju gospodarczym państw oraz codziennym życiu ich obywateli. M. Borgosz-Koczwara i K. Herlender wskazują[1], że do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego niezbędne jest uzyskanie wysokiego poziomu spójności celów pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za dostawy energii, którymi według nich w pierwszej kolejności są samorządy […]

Czytaj dalej ›
Witold Michałowski: Geopolityka rurociągowa

Witold Michałowski: Geopolityka rurociągowa

Witold Szirin Michałowski Nie wszyscy jeszcze rozumieją, że Rosja uparcie odtwarza własne „imperium energetyczne” i jeśli jej się to uda, to na wschód od Unii Europejskiej powstanie region energio-tranzytowy pozbawiony jakiejkolwiek samodzielności, z ośrodkiem decyzyjnym w Moskwie. Taka sytuacja zaś będzie stanowiła zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego wszystkich państw Europy Środkowej włącznie z Polską, Słowacją, Węgrami oraz trzema krajami bałtyckimi. Gdy blisko dziesięć […]

Czytaj dalej ›
Wiktor Hebda: Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy

Wiktor Hebda: Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy

Wiktor Hebda Wprowadzenie Bezpieczeństwo energetyczne od wielu lat stanowi fundament bezpieczeństwa w ogóle. Należy rozpatrywać tę kwestię nie tyle z punktu jednostkowego – państwa, co w kontekście o wiele szerszym – globalnym. Europa z racji ograniczonych zasobów energetycznych jest narażona na ich deficyt i wynikające z tego faktu zagrożenia. W obecnych czasach tylko nieliczne państwa potrafią w sposób efektywny zabezpieczyć […]

Czytaj dalej ›
Natalia Wojtowicz: Geopolityka energii Unii Europejskiej

Natalia Wojtowicz: Geopolityka energii Unii Europejskiej

Natalia Wojtowicz   Wraz ze wzrostem znaczenia surowców energetycznych zaczęto opisywać zjawisko geopolityki energii – bezpośredniego uzależnienia dobrobytu jednostki od dostępności paliw. Zabezpieczenie dostaw energetycznych stało się warunkiem koniecznym do rozwoju państwa. Zagadnienie zależności Unii Europejskiej od dostaw energii z państw trzecich jest powiązane z problemem zapewnienia koniecznej ilości energii do poziomu optymalnego dla wzrostu gospodarczego. Należy rozważyć geopolitykę energii […]

Czytaj dalej ›
Rewolucje wyborcze a geopolityka rurociągów

Rewolucje wyborcze a geopolityka rurociągów

dr Robert Potocki Recenzja: Mark MacKinnon, The New Cold War: Revolutions, Rigged Elections and Pipeline Politics in the Former Soviet Union, New York 2007. W powszechnym mniemaniu pojęcie Nowa Zimna Wojna do obiegu naukowego wprowadził Edward Lucas[1]. Jest to jednak pewna nieścisłość, gdyż rok wcześniej wyszła pod tym właśnie tytułem recenzowana rozprawa Marka MacKinnona. O ile jednak ta pierwsza praca zajmuje […]

Czytaj dalej ›
stat4u