Dział: Geopolityka islamu

Karol Wilczyński: Oman i doktryna ibadytów

Karol Wilczyński: Oman i doktryna ibadytów

Karol Wilczyński Oman jest najrzadziej zaludnionym krajem półwyspu Arabskiego, położonym w jego południowo-wschodniej części. Obok bogatej Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru czy stosunkowo dużego Jemenu, Oman leży na peryferiach półwyspu, jak i całego świata arabskiego. Jego położenie geograficzne – oddzielenie od innych społeczeństw arabskich ogromną pustynią Rub? al-?al?, niewielka ilość zasobów naturalnych przyciągających potencjalnych najeźdźców oraz naturalne otwarcie na istniejące od […]

Czytaj dalej ›
Sesja naukowa: Islam we współczesnym świecie

Sesja naukowa: Islam we współczesnym świecie

Zaproszenie Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego wraz z Grupą Badawczą „Towarzystwo Lelewelowskie” zaprasza Państwa serdecznie do wzięcia udziału w sesji naukowej pt.  "Islam we współczesnym świecie" Sesja odbędzie się 29 marca 2015 roku w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2 (budynek Uniwersytetu Pedagogicznego). Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie propozycji tematów wystąpień do 10 lutego 2015 roku na bezpośredni adres mailowy prof. dr. hab. Witolda Wilczyńskiego: witoldwilczynski@yahoo.com. Wybrane referaty, […]

Czytaj dalej ›
Stanisław Musiał: Muzułmanie we Francji – wybrane aspekty społeczno-polityczne

Stanisław Musiał: Muzułmanie we Francji – wybrane aspekty społeczno-polityczne

Pierwodruk: "Przegląd Geopolityczny" 2014, tom 8. Pobierz PDF. dr Stanisław Musiał Temat mniejszości muzułmańskiej we Francji jest istotny zarówno z punktu widzenia poznawczego, jak też z punktu widzenia praktyki politycznej. Jako przedmiotu poznania temat ten nabiera szczególnej wagi w dzisiejszych czasach mieszania się narodów i kultur. Obserwowanie tych procesów we Francji ma dodatkowy walor heurystyczny, gdyż kraj ten – z […]

Czytaj dalej ›
Review: Małgorzata Abassy, Culture Against Progress and Modernization. Russia and Iran in the Comparative Perspective

Review: Małgorzata Abassy, Culture Against Progress and Modernization. Russia and Iran in the Comparative Perspective

dr Leszek Sykulski Review: Małgorzata Abassy, Culture Against Progress and Modernization. Russia and Iran in the Comparative Perspective, Jagiellonian University, Kraków 2014, pp. 592. [in Polish] The book consist of four parts. After the introduction, chapter one is interrelated to the problems of culture and language, chapters two, three, and four discuss the experiences of modernization in Russia and Iran under […]

Czytaj dalej ›
Islam w Europie – mapa

Islam w Europie – mapa

Materiały Na mapie odcieniami koloru zielonego zaznaczono procent ludności muzułmańskiej w danym kraju. Powiększenie mapy po kliknięciu.     Ryc. Wikimedia Commons, CC

Czytaj dalej ›
stat4u