Współczesna francuska myśl geopolityczna – pierwsza polska monografia

Współczesna francuska myśl geopolityczna – pierwsza polska monografia

Nowość wydawnicza: Wojciech Kazanecki, Współczesna francuska myśl geopolityczna. Główne tendencje i ich reprezentanci, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 355. 

Ukazała się właśnie pierwsza polska monografia poświęcona współczesnej francuskiej myśli geopolitycznej. Jej autorem jest dr Wojciech Kazanecki. Książkę można zamówić na stronie wydawcy.

Poniżej zamieszczany fragment Wstępu. Zapraszamy naszych Czytelników do nadsyłania recenzji tej książki.

Redakcja portalu geopolityka.net

„Francja i jej myśl geopolityczna znajdują się nieco na uboczu głównych rozważań poświęconych geopolityce, tak więc skupienie się na francuskiej myśli geopolitycznej z zamiarem jej popularyzacji w Polsce wydawało się słuszne. […] Współczesna francuska myśl geopolityczna we wszystkich jej nurtach cechuje się różnorodnością i wielowątkowością podejmowanej tematyki, niemniej jednak, niezależnie od różnic w podejściu badawczym i pojmowaniu geopolityki, w ramach wyróżnionych nurtów badawczych we Francji daje się zauważyć katalog problemów, które są oceniane w podobny (lub nawer identyczny) sposób. Do takich problemów zalicza się: kwestię stosunku do Niemiec i USA, rolę Francji i jej tradycji, postrzeganie Unii Europejskiej. Ponadto w ramach francuskiej myśli geopolitycznej funkcjonują obszary badawcze, które stanowią pewną odrębność od innych zagranicznych szkół geopolitycznych”.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę