Warto przeczytać: “Przegląd Geopolityczny” tom 10: 2014

Warto przeczytać: “Przegląd Geopolityczny” tom 10: 2014

PG_t.10_okladka"Przegląd Geopolityczny"

Zachęcamy do lektury najnowszego tomu kwartalnika "Przegląd Geopolityczny". Czasopismo jest wydawane przez Instytut Geopolityki od 2009 r.; w ubiegłym roku zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Poniżej – w otwartym dostępie – do pobrania jest wersja elektroniczna tomu 10. (po kliknięciu w okładkę), ostatniego z tegorocznych tomów. Wersja drukowana będzie wkrótce dostępna w naszej Księgarni Geopolitycznej.

 

 

TABLE OF CONTENTS – VOLUME 10: 2014

I. ARTICLES

Robert Ištok, Štefánia Nováková

Geopolitical Position Analysis of Transcarpathia with Emphasis on Period Between 1918-1939

Mariusz Falkowski, Marek Pytel

The Essence and Notion of Terrorism in the Aspekt of Asymmetrical Threat

Beata Jaroszewska     

The National Identity of the Population of the Former Yugoslavia

Katarzyna Strzelczyk

The Issue of Recognition of Kosovo in the International Arena

Martin Angelovič

Slovak-Ukrainian Part of Schengen Area. History, Security and Quality of Life

II. REVIEWS

Małgorzata Abassy, Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, pp. 592. [English title: Culture Against Progress and Modernization. Russia and Iran in the Comparative Perspective]. (Leszek Sykulski)

*  *  *

Contributors

Guidelines for Authors

 

PG_t.10_okladka

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę