VI Zjazd Geopolityków Polskich – Uniwersytet Rzeszowski, 25-26 IV 2014

VI Zjazd Geopolityków Polskich – Uniwersytet Rzeszowski, 25-26 IV 2014

6.ZGP_logo_okragle

Lista uczestników

Program konferencji

 

Wszystkich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową:

VI ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

Termin: 25-26 kwietnia 2014 r. (piątek-sobota)

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski (duża aula, bud. A0, al. Rejtana 16c) (mapka dojazdowa na dole strony)

Organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Gospodarz: Uniwersytet Rzeszowski

Honorowy patronat nad konferencją objął

Marszałek Województwa Podparpackiego

Pan Władysław Ortyl.

Patronat_Marszalka

I. Temat przewodni konferencji:

STUDIA WSCHODNIE: POLITYKA, ENERGETYKA, BEZPIECZEŃSTWO

Problematyka szczegółowa:

 • Od wschodoznawstwa do studiów eurazjatyckich: historia, teraźniejszość i przyszłość studiów wschodnich (teoria, metodologia, badania);
 • Problemy polityczne na linii Bruksela – Moskwa;
 • Partnerstwo Wschodnie;
 • Współpraca energetyczna Unia Europejska – Federacja Rosyjska;
 • Relacje Bruksela-Kijów;
 • Stosunki polsko-ukraińskie;
 • Kaukazoznawstwo;
 • Bizantynistyka i jej zastosowania w badaniach rosjoznawczych;
 • Transhumanizm w Euroazji;
 • Mały ruch graniczny między Polską a Rosją (Obwodem Kaliningradzkim);
 • Pola współpracy gospodarczej między Polską a Rosją;
 • Polityka historyczna w relacjach polsko-rosyjskich;
 • Rola mniejszości narodowych w polityce Unii Europejskiej i państw Wspólnego Obszaru Gospodarczego;
 • Od Unii Celnej do Unii Eurazjatyckiej – geneza i perspektywy rozwoju koncepcji geopolitycznej;
 • Wschodoznawcza analityka geopolityczna: narzędzia i metody.

Jesteśmy otwarci także na inne propozycje tematyczne, mieszczące się w tematyce studiów wschodnich.

 

II. Międzynarodowe debaty podczas konferencji

W pierwszym dniu konferencji zorganizowana zostanie międzynarodowa debata pt. „Perspektywy współpracy Unii Europejskiej i Unii Eurazjatyckiej”, z udziałem gości specjalnych z zagranicy (m.in. Rosja i Ukraina). Tematem debaty będzie m.in. znaczenie programu Partnerstwa Wschodniego w relacjach Bruksela-Moskwa, stosunki polsko-rosyjskie i ich znaczenie na relacje Bruksela-Moskwa, geopolityczna przyszłość Ukrainy, perspektywa współpracy wojskowej UE-Rosja.

W drugim dniu konferencji odbędzie się międzynarodowa debata pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej” z udziałem gości zagranicznych. Podczas debaty omówione zostaną perspektywy wydobycia gazu łupkowego w Polsce i innych krajach EWŚ, geopolityczne skutki uruchomienia Nord Stream i South Stream oraz perpektywa współpracy energetycznej Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Lista gości zagranicznych zostanie podana po Nowym Roku.

 

III. Opłata konferencyjna

1. Udział z własnym referatem

Koszt: 140,00 PLN.

W cenie: druk publikacji w publikacji przed- lub pokonferencyjnej, unikalne materiały konferencyjne, kawa, herbata, słodki poczęstunek, uczestnictwo w zamkniętych panelach, spotkania z zagranicznymi ekspertami, możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w geopolityce i stosunkach międzynarodowych (metodologia, warsztat), zaświadczenie o udziale w krajowej konferencji naukowej.

2. Udziału bez własnego referatu jako obserator(-ka)

Koszt: 50,00 PLN

W cenie: unikalne materiały konferencyjne, kawa, herbata, słodki poczęstunek, możliwość udziału w dyskusji, uczestnictwo w zamkniętych panelach, spotkania z zagranicznymi ekspertami, możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w geopolityce i stosunkach międzynarodowych (metodologia, warsztat), zaświadczenie o udziale w krajowej konferencji naukowej.

Przewidujemy wydanie dwóch monografii: jednej przed konferencją, drugiej po konferencji.

Szczegóły poniżej.

Ilość miejsc ograniczona.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do 20 marca 2014 r. z dopiskiem: "Darowizna na rzecz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (VI ZGP)". Dane do przelewu zamieszono poniżej.

 

IV. Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia na VI Zjazd Geopolityków Polskich w formie wypełnionej elektronicznej karty zgłoszeniowej należy przesyłać na adres: zjazd@ptg.edu.pl do dnia 20 marca br.

Artykuł do publikacji należy przesłać do 28 lutego (monografia przedkonferencyjna) lub 30 czerwca 2014 r. (monografia pokonferencyjna). Oczekujemy artykułów naukowych nie przekraczających objętości jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka – 12 pkt., Times New Roman, interlinia – 1,5).

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

al. Pokoju 6/64

42-207 Częstochowa

Konto bankowe (BZ WBK)

18 1090 1636 0000 0001 1256 6502

 

V. Druk publikacji

1. Publikacja przedkonferencyjna

Na ostateczną formę artykułu, przygotowanego do druku wg poniższych zaleceń, oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2014 r. (termin mija o północy). Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zjazd@ptg.edu.pl, z dopiskiem: „publikacja przedkonferencyjna”. Publikacja będzie dołączona do materiałów konferencyjnych.

2. Publikacja pokonferencyjna

Na ostateczną formę artykułu, przygotowanego do druku wg poniższych zaleceń, oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2014 r. (termin mija o północy). Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zjazd@ptg.edu.pl, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

ZALECENIA EDYTORSKIE

VI. Reklama podczas konferencji

Oferujemy atrakcyjne warunki promocji dla firm krajowych i zagranicznych. Podmioty zainteresowane reklamą podczas konferencji prosimy o kontakt elektroniczny: reklama@ptg.edu.pl

Wszelkie pytania związane ze sprawami organizacyjnymi prosimy kierować na adres: zjazd@ptg.edu.pl.

 

Patronat medialny:

geopolityka.net_logotypPG_logo

logo-np-biale-400px  untitled

Rurociagi_logo       npwlogo

CBW

 

***

Mapka dojazdu


Wyświetl większą mapę

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę