Europa

Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec Mołdawii

Kamil Gołaś Relacje Rosji i Mołdawii są istotne w aspekcie problemu Naddniestrza. Konflikt między separatystami a siłami rządowymi rozpoczął się jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości Mołdawii w grudniu 1991 r. Ale walki na większą skalę rozpoczęły […]

Geopolityka

Kamil Gołaś: Białoruś w polityce Federacji Rosyjskiej

Kamil Gołaś Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka uchwaliła Deklarację o suwerenności 27 lipca 1990 r. Niepodległość proklamowała 25 sierpnia 1991 r.[1] W początkowym okresie Rosja nie interesowała się nadmiernie sytuacją na Białorusi, jak pamiętamy zajęta była […]

Geopolityka

Kamil Gołaś: Ewolucja polityki Rosji wobec WNP

Kamil Gołaś Obszar Wspólnoty Niepodległych Państw od początku istnienia Federacji Rosyjskiej był określany jako „bliska zagranica”. Pojęcie to powstało już w 1992 r. i obrazowało jak ważne miejsce zajmuje w polityce zagranicznej ta strefa. Oznaczało […]

Geopolityka

Kamil Gołaś: Mechanizm bezpieczeństwa WNP

Kamil Gołaś Podstawę systemu bezpieczeństwa zbiorowego na obszarze WNP miał tworzyć tzw. traktat taszkencki, czyli Układ o bezpieczeństwie zbiorowym państw stron WNP. Został on podpisany w Taszkencie 15 maja 1992 r. przez Armenię, Kazachstan, Kirgistan, […]

Geopolityka

Kamil Gołaś: Powstanie i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw

Kamil Gołaś Porozumienie o powstaniu WNP podpisali 8 grudnia 1991 r. w Puszczy Białowieskiej, Jelcyn, Szuszkiewicz oraz Krawczuk. Wydaje się, że porozumienie to było z początku bardzo improwizowane. Świadczyć o tym może choćby nieobecność na […]