Program konferencji pt. Metody badania polityki globalnej

Program konferencji pt. Metody badania polityki globalnej

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy program konferencji pt. Metody badania polityki globalnej. Do pobrania także w wersji PDF.

Przypominamy, że konferencja odbędzie się 21 września na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Stosunków Międzynarodowych, ul. Żurawia 4).

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie naszą konferencją i znaczne rozszerzenie limitu liczby uczestników, uprzedzamy, iż zmianie może ulec sala obrad (prawdopodobnie obrady zostaną przeniesione do Auli Latynoamerykańskiej na parterze ISM UW). O ewentualnej zmianie sali poinformujemy uczestników drogą elektroniczną. Ponadto w ISM UW będą wisieć karty informacyjne.

Jeżeli jakiekolwiek zgłoszenie zostało pominięte, prosimy o kontakt przez e-mail: mateusz.hudzikowski@geopolityka.net

Z poważaniem

Organizatorzy

Program konferencji

(wersja PDF)

9:00-10:00 – rejestracja uczestników.

10:00 – inauguracja (powitanie uczestników przez kierownika konferencji, prof. dr. hab. Mirosława Sułka i prezesa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, dr. Leszka Sykulskiego).

10:15 – wręczenie nagród w konkursach PTG na najlepszą pracę magisterską i licencjacką oraz najlepszy materiał dydaktyczny z zakresu spraw międzynarodowych.

10:30 – 13:00 – Panel I – Teoria i metodologia (moderator: prof. dr hab. Mirosław Sułek)

Prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski) – Metody badania polityki globalnej – analiza przekrojowa.

Dr Andrzej Dybczyński (Uniwersytet Wrocławski) – Sojusz i wojna – dylematy budowy teorii.

Dr Agnieszka Legucka (Akademia Obrony Narodowej) – Kody geopolityczne jako próba badania polityki zagranicznej państw.

Przerwa kawowa – 15 minut

Dr Tomasz Klin (Uniwersytet Wrocławski) – Zastosowanie koncepcji czynnikowej w badaniu wybranych aspektów polityki globalnej.

Mgr Adam Rogala-Lewicki (Uniwersytet Warszawski) – Rola informacji, jako czynnika samosterującego w wielowymiarowym modelu sprawowania władzy. Studium władztwa informacyjnego.

Dyskusja

13:00-14:00 – przerwa obiadowa

14:00-15:15 – Panel II – Prognozowanie i potęgometria (moderator: mgr Michał Specjalski)

Dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej) – Analiza wielozmienna potęgi głównych ośrodków siły współczesnego świata.

Mgr Robert Mieczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Analiza prognostyczna sytuacji międzynarodowej jako problem metodologiczny badań geopolitycznych.

Mgr Beata Woźniak-Krawczyk (Uniwersytet Gdański) – „Metoda sześciu kapeluszy” jako metoda prognozowania w stosunkach międzynarodowych.

Lic. Robert Kobryński (Akademia Obrony Narodowej) – Analiza porównawcza wybranych modeli potęgi państw.

Dyskusja

15:15-15:30 – przerwa kawowa

15:30 – 16:45 – Panel III – Teoria gier i teoria grafów (moderator: dr Mateusz Hudzikowski)

Dr Tadeusz Leszczyński (Polskie Towarzystwo Geopolityczne) – Metoda matchingu w geopolityce.

Dr Mateusz Hudzikowski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne) – Możliwości i ograniczenia zastosowania teorii gier w badaniach polityki globalnej.

Lic. Sebastian Tomasz Rodzik (Uniwersytet Jagielloński) – Strategiczna rywalizacja w cyberprzestrzeni w kontekście teorii gier.

Dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne) – Praktyczne zastosowanie programu komputerowego „Gambit” w badaniach polityki globalnej.

Dyskusja

16:45-17:00 – przerwa kawowa

17:00-18:15 – Panel IV – Kulturowy, językowy i filozoficzny wymiar badań polityki globalnej (moderator: dr Leszek Sykulski)

Dr Gaweł Strządała (Uniwersytet Opolski) – Między determinizmem a nihilizmem geograficznym – filozoficzne podstawy geopolityki.

Mgr inż. Krzysztof Julian Wojtas (Nawigatorzy Jutra) – Systemy filozoficzne w polityce globalnej.

Dr Bethuel Matsili (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Geopolityczny wymiar Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF).

Mgr Artur Modliński (Uniwersytet Łódzki) – Analiza porównawcza w badaniu zjawiska globalnej dywersyfikacji segmentów mniejszości kulturowych w ujęciu ekonomicznym.

Mgr Samuel Moussa (Polskie Towarzystwo Geopolityczne) – Warsztat badacza Bliskiego Wschodu.

Dyskusja

18:15 – Zakończenie konferencji.

konferencja_baner

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę