Pierwsza konferencja naukowa o Obronie Terytorialnej – relacja

Pierwsza konferencja naukowa o Obronie Terytorialnej – relacja

konferencja_otSprawozdanie

W dn. 17-18 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa” pod Honorowym Patronatem Szefa BBN Pawła Solocha. Tym samym Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości – gospodarz konferencji, zainicjowała  w skali kraju akademicko-ekspercką dyskusję na temat kształtu i roli OT w systemie obronnym RP. Dwudniowa konferencja miała międzynarodowy charakter. Uczestniczyli w niej naukowcy i analitycy z Polski oraz Ukrainy, Rosji, Gruzji, Litwy, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Niemiec, Norwegii, Stanów Zjednoczonych.

Konferencja składała się z pięciu panelów tematycznych. Pierwszy panel, poświęcony tradycjom, koncepcji oraz realizacji idei OT w Polsce, poprowadzili b. rektor AON gen. broni dr Józef Flis oraz dr Tomasz Gajewski. Panel rozpoczął się referatem płk. prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicza, przybliżającym polskie doświadczenia z OT po 1945 r. Kolejne wystąpienia, płk. prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka oraz płk dr. Hieronima Szafrana, poświęcone były zagadnieniu roli OT w sztuce wojennej oraz potrzebom rozwoju tej formacji w Polsce. Bardzo istotnym dla dyskusji nt. OT był wygłoszony po angielsku referat płk. Remigiusza Żuchowskiego z Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej MON, zatytułowany „POL MOD Concept for Territorial Defence Forces”. W tej części konferencji  głos zabrali ponadto dr Vadim Volovoj z Wilna, przedstawiający spojrzenie z zewnątrz na rozwój wojsk terytorialnych w Polsce, a także dr Paweł Makowiec  ze Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, prezentując referat nt. wykorzystania doświadczeń AK w budowie OT w Polsce. Panel zakończył się ponad godzinną dyskusją, w której dosyć wyraźnie zaznaczyły się różnice poglądów na temat kształtu i zadań OT w Polsce.

W drugim panelu, zatytułowanym „Przemysł obronny a Obrona Terytorialna”, prowadzonym przez gen. dyw. Andrzeja Pietrzyka, swoje wyroby zaprezentowały przedsiębiorstwa przemysły zbrojeniowego: MESKO, DEZAMET, FB „ŁUCZNIK”-RADOM, MASKPOL, PCO, RADMOR, ZM TARNÓW, a także DYNAMIT NOBEL DEFENCE z Niemiec oraz NAMMO TALLEY z Norwegii/USA. Prezentacje oraz ekspozycje były ściśle związane z tematyką konferencji, np. MASKPOL, ZM  TARNÓW i PCO wspólnie przygotowały ekspozycję zawierającą dedykowane wyposażenie indywidualne żołnierza WOT. Panel oraz pierwszy dzień konferencji zamknął referat dr. Przemysława Furgacza z WSBiP, odnoszący się do kwestii finansowania WOT.

 Drugi dzień konferencji rozpoczął się panelami równoległymi. Na Panel III – Uwarunkowania koncepcji Obrony Terytorialnej w Polsce – złożyło się dziesięć wystąpień. Paneliści, reprezentujący uczelnie publiczne, niepubliczne oraz organizacje proobronne, przedstawili m. in. kwestię ewolucji koncepcji OT w Polsce (dr Andrzej Zapałowski), problem pozycji organizacji proobronnych w systemie prawnym RP, (Natalia Tomaszewska), znaczenie akademickich inicjatyw proobronnych (dr Jakub Żak, dr hab. Ireneusz Dziubek) czy analizę polskich doświadczeń w działaniach przeciwpartyzanckich (ppłk dr Marek Żyła).

W równolegle toczącym się Panelu IV – poświęconym zagranicznym doświadczeniom z wojskami Obrony Terytorialnej – zostały przeanalizowane przykłady m.in. Szwajcarii, Szwecji, Rumunii, Jugosławii, Litwy, Turkmenistanu. Na uwagę zasługuje fakt, że wielu panelistów było nie tylko teoretykami, ale praktykami – np. Claude Bonarde, były sekretarz generalny Kantonu Genewa i emerytowany oficer armii szwajcarskiej czy generałowie Dan Plăvi?u, Dan Florin Grecu oraz płk Pascu Furnica z Rumunii.

Konferencję zakończył Panel V, w którym skupiono się na roli i zadaniach OT w realiach wojny hybrydowej. Doświadczenia swoich krajów przedstawili Gruzini (m.in. ekspert NATO, dr Vakhtang Maisaia) oraz Ukraińcy.

Konferencja, nad którą patronat medialny sprawował Portal Geopolityka.net, była ważnym wydarzeniem w toczącej się obecnie dyskusji nt. kształtu i roli jaką OT ma spełniać w systemie obronnym  RP. W dwudniowych debatach wzięło udział ponad 150 uczestników, a wśród nich m.in. przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej sen. Jarosław Rusiecki, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Anna Maria Siarkowska, posłowie Andrzej Kryj i Kazimierz Kotowski. Godnym podkreślenia jest, że w  konferencji wzięli udział eksperci zaangażowani w prace legislacyjne oraz proces szkolenia kadry OT – płk Remigiusz Żuchowski z Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej MON czy ppłk dr Krzysztof Nowacki, kierownik Zakładu Rozpoznania i Dowodzenia WSOWL. Udział w konferencji wzięła także zainteresowana polskimi doświadczeniami delegacja Związku Oficerów Rezerwy z Rumunii pod przewodnictwem gen. broni dr. Dana Plăvitu. Ponadto w konferencji udział wzięli wojskowi, przedstawiciele administracji samorządowej, kierownictwo i członkowie organizacji proobronnych uczniowie klas mundurowych. Materiały z konferencji wraz z głosami w dyskusji zostaną opublikowane na początku 2017 r. w czasopiśmie „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” (www.anteportas.pl).

12

07

01

06


gallerygallery

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę