Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską – wyniki

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską – wyniki

logo_PTG_2_150Konkurs Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

na najlepszą pracę licencjacką i magisterską

z zakresu spraw międzynarodowych

Edycja I – rok 2013

 

Tytuł najlepszej pracy magisterskiej w konkursie Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz nagrodę główną otrzymuje  

Pan Jan Kulig

za pracę pt.

Woda i pokój. Uwarunkowania i przebieg konfliktu o bliskowschodnie zasoby wody od powstania państwa Izrael do Tymczasowego Porozumienia z 1995.

Praca została napisana pod kierunkiem Pana prof. dra hab. Ryszarda M. Czarnego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skrót uzasadnienia. Rozprawa, spełniając wymogi merytoryczne i metodologiczne stawiane pracom magisterskim, wyróżnia się oryginalnością tematu, ujęciem interdyscyplinarnym, łączącym umiejętnie obszar badań nauk politycznych i nauk geograficznych, oparciem w większości na źródłach i opracowaniach obcojęzycznych oraz bogatym wykorzystaniem materiałów graficznych. Autor, poruszając istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego sytuację na Bliskim Wschodzie, wskazuje na zależności między czynnikami geograficznymi a procesami politycznymi. W tym zakresie praca sytuuje się w obrębie klasycznych badań geopolitycznych. Zdaniem recenzentów, praca stanowi unikalną w skali ogólnopolskiej monografię poświęconą konfliktowi o wodę. Komisja konkursowa rekomenduje pracę do druku (po naniesieniu poprawek zamieszczonych w recenzji konkursowej).

 

Tytuł najlepszej pracy licencjackiej w konkursie Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz nagrodę główną otrzymuje  

Pan Oskar Raczycki

za pracę pt.

„Uchodźcy klimatyczni”? Problem regulacji prawnych w odniesieniu do migracji wywołanych czynnikiem środowiskowym. Kazus małych państw wyspiarskich na Pacyfiku.

Praca została napisana pod kierunkiem Pani dr Doroty Heidrich w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Skrót uzasadnienia. Rozprawa, spełniając wymogi merytoryczne i metodologiczne stawiane pracom licencjackim, wyróżnia się oryginalnością tematu, spojrzeniem interdyscyplinarnym, umiejętnym przedstawieniem ważnej, współczesnej tematyki międzynarodowej i szerokim wykorzystaniem materiałów obcojęzycznych. Autor trafnie wskazuje na zależności między czynnikami geograficznymi a różnymi aspektami polityki międzynarodowej, w tym także regulacjami prawno-międzynarodowymi. Komisja konkursowa rekomenduje pracę do druku (po naniesieniu poprawek zamieszczonych w recenzji konkursowej).

***

Wręczenie nagród odbędzie się 21 września br. (sobota) o godz. 10:15 w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Żurawia 4, sala 501, V piętro).

Z uwagi na zbliżony poziom pozostałych prac, wyróżnień w tej edycji nie przyznano. Decyzją zarzadu PTG, wszyscy finaliści otrzymają upominki książkowe. Do 20 września br. czekamy na przesłanie nam adresów, na które mają być dostarczone przesyłki (ptg@ptg.edu.pl).

Szczegółowe kryteria ocen opublikujemy w przyszłym tygodniu, mając nadzieję, że staną się inspiracją dla osób zaangażowanych w powstawanie prac naukowych.

Prace oceniała komisja, pracująca pod opieką Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, pod przewodnictwem Pana prof. dra hab. Piotra Eberhardta (Polska Akademia Nauk), w składzie: dr Mateusz Hudzikowski, dr Leszek Sykulski, dr Piotr Wilczyński, dr Mateusz Wiliński, dr Andrzej Zapałowski.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszystkim finalistom i pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.

Zarząd i Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę