Konkurs: Książka Geopolityczna Roku 2013

KGR-2013_pionKonkurs

10 NOMINACJI FINAŁOWYCH – ETAP II

55 PROPOZYCJI DO FINAŁU – ETAP I

Polskie Towarzystwo Geopolityczne wraz z portalem Geopolityka.net i "Przeglądem Geopolitycznym" po raz drugi organizuje konkurs pt. „Książka Geopolityczna Roku”. Wybieramy najlepszą książkę naukową roku 2013 z zakresu szeroko rozumianej geopolityki i problematyki międzynarodowej. Konkurs organizowany jest w celu popularyzowania problematyki geopolitycznej, a także w celu promowania czytelnictwa książek o tematyce międzynarodowej.

W konkursie oceniane są publikacje naukowe z zakresu: geopolityki, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, geografii historycznej i politycznej, nauki o cywilizacji, geoekonomii, zagadnień teoretycznych dotyczących władzy w aspekcie międzynarodowym, metodologii nauk społecznych w odniesieniu do spraw międzynarodowych. W konkursie nie biorą udziału książki o charakterze publicystycznym. Dopuszczana jest memuarystyka i zredagowane wydania dokumentów źródłowych odnoszących się do problematyki międzynarodowej.

Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I – do dnia 9 lutego 2014 r.  – publiczne zgłaszanie propozycji konkursowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie te publikacje, które posiadają umieszczony na stronie tytułowej/redakcyjnej rok wydania: 2013.

Etap II – do dnia 17 lutego 2014 r. – władze PTG (Zarząd w konsultacji z Radą Naukową) wyłonią dziesięć nominacji konkursowych.

Etap III – FINAŁ – do dnia 3 marca 2014 r. przesyłanie ankiet konkursowych z listą dziesięciu nominowanych książek do członków Jury Konkursu, powołanych przez Zarząd i Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. W skład Jury wchodzi nie mniej niż dziesięciu badaczy, specjalizujących się w tematyce międzynarodowej, posiadających stopień naukowy co najmniej doktora. Członkowie jury nie będą mogli głosować na książki, których są autorami, współautorami lub redaktorami naukowymi (nie dotyczy recenzji).

Podstawą do oceny książek będą kryteria oceny prac z zakresu spraw międzynarodowych, opracowane w roku ubiegłym w PTG.

Publiczne ogłoszenie laureata odbędzie się do 24 marca 2014 r. Nagrody w Konkursie będą wręczane podczas inauguracji ogólnopolskiej konferencji naukowej – VI Zjazd Geopolityków Polskich, która odbędzie się w dużej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego, w dniu 25 kwietnia 2014 r. (piątek).

Nagroda w Konkursie ma charakter honorowy. W jej skład nagrody wchodzi statuetka wg wzoru przyjętego przez Zarząd PTG, dyplom oraz nagrody rzeczowe wg postanowienia Zarządu PTG.

Obecnie prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie do 9 lutego br. swoich propozycji do Konkursu w postaci wypełnionej elektronicznej karty zgłoszeniowej na adres: konkurs@ptg.edu.pl

Każdy może zgłosić jedną książkę. Członkowie Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego zgłaszają do trzech publikacji, wydawnictwa – do dziesięciu.

REGULAMIN KONKURSU

 

Jury konkursu „Książka Geopolityczna Roku 2013”

 1. Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)
 2. Prof. dr hab. Piotr Eberhardt (Polska Akademia Nauk) – przewodniczący Jury
 3. Prof. dr hab. Adam Karpiński (Uniwersytet Gdański)
 4. Prof. dr hab. Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski)
 5. Prof. dr hab. Jakub Potulski (Uniwersytet Gdański)
 6. Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (Uniwersytet Warszawski)
 7. Prof. dr hab. Paweł Soroka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 8. Prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)
 9. Prof. dr hab. Ryszard Szpyra (Akademia Obrony Narodowej)
 10. Prof. dr hab. Bogusław L. Ślusarczyk (Uniwersytet Rzeszowski)
 11. Prof. dr hab. Olga Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 12. Prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 13. Prof. dr hab. Jan Wendt (Uniwersytet Gdański)
 14. Prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 15. Dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej)
 16. Dr Mateusz Hudzikowski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
 17. Dr Wojciech Kazanecki (Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych)
 18. Dr Tomasz Klin (Uniwersytet Wrocławski)
 19. Dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej)
 20. Dr Monika Madej-Cetnarowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
 21. Dr Valentin Mihailov (Bułgarska Akademia Nauk)
 22. Dr Gaweł Strządała (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
 23. Dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne) – sekretarz Jury
 24. Dr Grzegorz Tokarz (Uniwersytet Wrocławski)
 25. Dr Piotr Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 26. Dr Mateusz Wiliński (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
 27. Dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)

***

Patronat medialny:

PG_logogeopolityka.net_logotyp2

untitledlogo-np-biale-400px  

                 logo_IG                            ECAG_big

***

Przypominamy, że Książką Geopolityczną Roku 2012 została publikacja pt. „Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich” pod red. Stanisława Bielenia i Andrzeja Skrzypka, opublikowana nakładem Wydawnictwa ASPRA-JR. Wyróżnienie otrzymała zaś książka pt. „Geoekonomia”, pod red. Edwarda Haliżaka, opublikowana nakładem Wydawnictwa Scholar.

Książka_Geopolityczna_Roku_2012

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę