Międzynarodowa konferencja naukowa: Wojna na wschodzie Ukrainy a bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej

Międzynarodowa konferencja naukowa: Wojna na wschodzie Ukrainy a bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej

02_civil_war_in_ukraine_beginPolskie Towarzystwo Geopolityczne

(Oddział Rzeszów, Komisja Studiów Rosyjskich, Komisja Studiów Ukraińskich)

oraz stowarzyszenie Instytut Geopolityki

mają zaszczyt zaprosić do udziału w

międzynarodowej konferencji naukowej pt.

Wojna na wschodzie Ukrainy a bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej

która odbędzie się 30 kwietnia 2015 r. w Rzeszowie (Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej).

W konferencji wezmą udział czołowi polscy, cywilni eksperci w zakresie rosyjskich wojen informacyjnych, zarządzania refleksyjnego, scenariuszy RPG w działaniach HUMINT, wykorzystania UAV w operacjach rozpoznawczych, zarządzania bezpieczeństwem kontrwywiadowczym w warunkach prognozowanego blackout’u, wojen o niskiej częstotliwości i dywersji ideologicznej.

Ramowy program

11:00-11:30 – uroczysta inauguracja, powitanie przez gospodarza konferencji i organizatorów.

11:30-13:00 – Debata ekspercka pt. Wojna rosyjsko-ukraińska czy wojna domowa na Ukrainie?

13:00-15:30 – przerwa obiadowa

15:30-19:00 – blok referatów

19:00 – zakończenie konferencji

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: ukraina@ptg.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia.

I. Opłata konferencyjna

1. Udział z własnym referatem

Koszt udziału w konferencji z własnym referatem: 100,00 PLN.

Koszt dla członków Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego: 50,00 PLN.

W cenie: druk publikacji w kwartalniku „Przegląd Geopolityczny” (czasopismo punktowane przez MNiSW), unikalne materiały konferencyjne, poczęstunek, uczestnictwo w zamkniętych panelach, spotkania z zagranicznymi ekspertami, możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w geopolityce i stosunkach międzynarodowych (metodologia, warsztat), zaświadczenie o udziale w międzynarodowej konferencji naukowej.

2. Udziału bez własnego referatu jako obserator(-ka)

Koszt udziału w konferencji bez referatu: 50,00 PLN

Koszt dla członków Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego: 20,00 PLN

W cenie: unikalne materiały konferencyjne, poczęstunek, uczestnictwo w zamkniętych panelach, spotkania z zagranicznymi ekspertami, możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w geopolityce i stosunkach międzynarodowych (metodologia, warsztat), zaświadczenie o udziale w międzynarodowej konferencji naukowej.

Ilość miejsc ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłacznie na wybrane zgłoszenia.

Po otrzymaniu potwierdzenia, opłatę należy przelać na konto Komitetu Organizacyjnego do 24 kwietnia 2015 r. z dopiskiem: "Darowizna na rzecz komitetu". Dane do przelewu zamieszono poniżej:

Komitet Organizacyjny Konferencji – Ukraina

27 1090 1795 0000 0001 0439 8394

II. Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia w formie wypełnionej elektronicznej karty zgłoszeniowej należy przesyłać na adres: ukraina@ptg.edu.pl do dnia 24 kwietnia  2015 r.

III. Publikacja pokonferencyjna

Artykuł do publikacji należy przesłać do 31 maja 2015 r. Oczekujemy artykułów naukowych nie przekraczających objętości jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka – 12 pkt., Times New Roman, interlinia – 1,5).

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: dr Andrzej Zapałowski

Z-ca przewodniczącego: dr inż. Grażyna Gajdek

Z-ca przewodniczącego: dr Marcin Halicki

Sekretarz: dr Leszek Sykulski

 

Patronat medialny:

PG_logo_nowe  geopolityka.net_logotyp

 

Fot. by24.org

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę