Konferencja naukowa: NATO w XXI wieku – wyzwania współczesnego świata

Konferencja naukowa: NATO w XXI wieku – wyzwania współczesnego świata

Over 10 NATO members oppose Syria warZaproszenie na konferencję naukową

Data: 21 listopada 2014 (piątek)

Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Akademicka 12.

Powstała w 1949 r. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego jest przykładem długowiecznego i skutecznego sojuszu militarnego, trwającego i ewoluującego pod wpływem zachodzących globalnie przemian. Nie ulega wątpliwości, że charakter Paktu Północnoatlantyckiego po zakończeniu „zimnej wojny” uległ zdecydowanej zmianie – NATO, utworzone w epoce dwubiegunowego, militarno-politycznego podziału świata, po upadku Związku Radzieckiego stanęło przed koniecznością ponownego zdefiniowania swojej misji. W okresie minionych 25 lat zmieniły się bowiem nie tylko realia geopolityczne, ale także pole i charakter współczesnych konfliktów. Za tymi zmianami podążało  NATO, stając się z organizacji o charakterze obronnym – organizacją zbiorowego bezpieczeństwa.

Brak wyraźnie zdefiniowanego zewnętrznego zagrożenia oraz przyjęcie dużej grupy nowych członków sprawiły, że w Sojuszu uaktywniły się rozbieżności co do celu i sposobu działania. Przykładem braku porozumienia państw członkowskich mogą być różne stanowiska w kwestii interwencji w Iraku czy Afganistanie. Od 2004 roku dyskurs na temat celów i wizji działania NATO stał się także udziałem Rzeczypospolitej Polskiej – jednego z pierwszych krajów dawnego „bloku wschodniego”, przyjętych do Paktu Północnoatlantyckiego.

25 lat po upadku muru berlińskiego jednym z najważniejszych zagadnień współczesnej polityki, jest pytanie o przyszłość NATO. Konflikt ukraiński, walka o podział wpływów w Arktyce, narastające niepokoje na Bliskim Wschodzie – obalają tezę o „końcu historii” i braku zagrożenia globalnymi konfliktami. Terroryzm, wojny hybrydowe i konflikty asymetryczne uświadamiają z kolei, że nie można zaniechać prac nad doskonaleniem systemu zbiorowego bezpieczeństwa. W tym kontekście ponownego zdefiniowania wymaga tożsamość, misja i wizja rozwoju Paktu Północnoatlantyckiego w XXI wieku.

Analiza obecnej kondycji Sojuszu oraz przyszłość NATO w najbliższych latach i dekadach posłużą za tematykę konferencji „NATO w XXI wieku – wyzwania współczesnego świata” organizowanej 21 listopada 2014 r. w Ostrowcu Świętokrzyskimprzez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz redakcję czasopisma „AntePortas. Studia nad Bezpieczeństwem”.

W składzie Komitetu Naukowego Konferencji znaleźli się: gen. broni dr inż. Józef Flis , dr hab. Romuald Szeremietiew, gen. dyw. mgr inż. Andrzej Pietrzyk, płk dr hab. Ryszard Jakubczak, dr hab. Antoni Olak, doc. dr Anna Doliwa-Klepacka, płk dr Janusz Falecki, dr Paweł Gotowiecki, dr Leszek Sykulski, dr Michał Wojnowski, dr Jakub Żak.

Podczas konferencji preferowane będą następujące zagadnienia :

I. NATO – przeszłość i teraźniejszość;

1. Historyczne aspekty powstania i funkcjonowania NATO;
2. Droga Polski do NATO;
3. Program Partnerstwo dla Pokoju;
4. Doświadczenia Sił Zbrojnych RP w 15-letnim okresie członkostwa w NATO;

II. NATO – wyzwania przyszłości;

1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa globalnego w XXI w.;
2. Wyzwania stojące przed NATO w najbliższych dekadach;
3. Konflikty międzynarodowe początku XXI wieku;
4. Rola Polski w NATO;
5. Kierunki ekspansji NATO.

Do udziału w konferencji zapraszamy sekuritologów, politologów, historyków, analityków wojskowych oraz specjalistów z pokrewnych dziedzin. 


Za bliższe informacje na temat konferencji oraz przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa odpowiada dr Paweł Gotowiecki (gotowiecki@wsbip.edu.pl, tel. 662-031-506).

 

Patronat medialny:

geopolityka.net_logotyp2

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę