Konferencja naukowa: 25 lat transformacji w krajach EŚW

Konferencja naukowa: 25 lat transformacji w krajach EŚW

slaski

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Ul. Bankowa 11

40-007 Katowice

 

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Śląskiego

zaprasza na konferencję naukową pt.

„25 LAT TRANSFORMACJI W KRAJACH

EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ”

 

organizowaną w dniu 26 listopada 2014 roku (środa) w sali RADY WYDZIAŁU (ul. Bankowa 11)

 

Wieloaspektowość proponowanego tematu konferencji sprawia, że może być ona interesująca dla szerokiego spektrum uczestników. O zmianach systemowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej mówi się wszak często w naszym kraju. Każda rocznica związana z tym procesem jest doskonałą okazją do zbilansowania przekształceń demokratycznych i oszacowania naszych perspektyw. Z drugiej jednak strony niepokoją braki terminologiczne, a właściwie ich bogactwo. Definicji transformacji jest bowiem prawie tyle, ilu jest tranzytologów. Mało też ukazało się dotychczas publikacji naukowych dotyczących tendencji odwrotnych lub ograniczających demokratyzację, które bezsprzecznie mają miejsce w krajach posocjalistycznych. Odwracamy od nich wzrok, łudząc się, że zmiany konstytucyjne, instytucjonalne i wolny rynek rozwiążą wszelkie nasze problemy. Uproszczenia powodują, że wciąż trwa spór o początek transformacji i jej zakończenie. Waga tego problemu jest o tyle duża, bowiem proces transformacji jest wciąż niedokończony.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny.

Organizatorzy mają więc nadzieję, że konferencja będzie stanowić forum twórczej wymiany poglądów i jednocześnie merytoryczne walory i efekty konferencji okażą się wartością dodaną wiedzy o procesie transformacji.

Zgłaszać można referaty dotyczące studium przypadku, analizy porównawcze a także refleksje ogólne dotyczące wyżej wymienionych zagadnień. Są to jednak tylko sugestie, albowiem zależy nam na dyskusji nieskrępowanej i dlatego nie wprowadzamy żadnych z góry narzuconych ograniczeń.

Przewidujemy wydanie publikacji naukowej stanowiącej bilans konferencji.

Zgłoszenie na konferencję zawierające tytuł, streszczenie wystąpienia do 250 słów oraz dane kontaktowe przyjmujemy do 20 listopada 2014 roku.

 

Opłata konferencyjna wynosi 100 PLN i obejmuje udział w konferencji.

Nr konta w ING Bank Śląski S.A.: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

(prosimy  o dopisek: Konferencja 25 lat transformacji)

 

Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

Zgłoszenia w formie elektronicznej (do pobrania tutaj) prosimy przesyłać na adres sekretarza konferencji mgr Jerzego Wiśniewskiego: 

jurekwisniewski@op.pl

 

 

Sekretarz konferencji:                                    Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

mgr Jerzy Wiśniewski                                               prof. dr hab. Marek Barański

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę