Kaukaz – mapa Ceriscope

Nowy cykl Geopolityki we współpracy z Ceriscope

Rozpoczynamy nowy cykl na portalu Geopolityka.net. We współpracy z francuskim instytutem Ceriscope, badającym szeroko rozumianą dziedzinę stosunków międzynarodowych wraz z Atelier de Cartographie Sciences-Po Paris. Cyklicznie będziemy udostępniać materiały takie jak mapy, wykresy, infografiki, tabele, diaporamy. W przyszłości ukażą się mapy z pełnym tłumaczeniem na język polski. Serdecznie zapraszamy.

Kaukaz: państwa, terytoria, granice (w opracowaniu Ceriscope)

Kaukaz, Caucase, mapa

Mapa przedstawiająca państwa, terytoria i granice na Kaukazie – kaukaskie republiki, obszary sporne, wzajemne relacje geografii i polityki. Kaukaz: państwa, terytoria, granice. Źródło: Ceriscope

O Ceriscope i jego publikacjach

Collection Ceriscope(s)[1] to udostępniany on-line periodyk naukowy powstający w partnerstwie z Zakładem Kartografii Sciences Po Paris[2]. Jego główną cechą jest graficzne obrazowanie danych, najczęściej w postaci map. Każdego roku edycja Ceriscope ma być poświęcna nowemu tematowi.

Do tej pory ukazał się Ceriscope Pauvreté[3] (Ubóstwo) i Frontières[4] (Granice). Na jesień 2013 zaplanowano edycję poświęconą potęgom (Puissances)[5]. Zwłaszcza edycja kojarząca się z geografią polityczną (Granice) oraz z geopolityką (Potęgi) może być interesująca dla środowiska geopolityków. Jak wspomniano, poza tradycyjnymi publikacjami tekstowymi Ceriscope prezentuje także informacje zawarte w różnych formach: mapach, grafikach, wykresach i fotografiach. Ceriscope Frontières poświęcono problematyce granic, terytorialnemu aspektowi władzy, geografii politycznej; serwis udostępnia szereg artykułów, zestawy map w wersji elektronicznej, grafiki będące ilustracją poruszanych zagadnień, infografiki, wykresy. Ceriscope poświęcony ubóstwu osadzono w kontekście geograficznym („terytorializacja ubóstwa”).

Opracował: Mateusz Hudzikowski[1] http://ceriscope.sciences-po.fr

[2] http://cartographie.sciences-po.fr/

[3] http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete

[4] http://ceriscope.sciences-po.fr/frontieres

[5] Korespondencja autora z dyrektorem CERI C. Lequesne i odpowiedzialnym za wydawnictwa kartograficzne D. Ryserem, luty-marzec 2013, oryginał w posidaniu autora.
 
 
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę